Meegaan of stilstaan?

Ook BETA beseft dat meegaan in de energietransitie essentieel is voor het voortbestaan van de tankstations. Het besef dat de toekomst en de energietransitie ook veel kansen biedt is goed doorgedrongen bij het bestuur. BETA ziet tankstations als ‘Dé energielocaties van de toekomst”. Nu moeten we allen wel naar dit besef gaan handelen.

Klant centraal
Een complete metamorfose staat veel ondernemers nu tegen. Het is het bekende ‘kip-ei verhaal’. Zoveel auto’s tanken er nu nog niet elektrisch of op watergas. Maar de ontwikkelingen gaan hard en worden gepushed door EU-beleid, gemeentelijke verordeningen en de markt. Maar uiteindelijk zullen er daardoor meer mensen kiezen voor electrisch rijden, op watergas of met andere alternatieve brandstoffen als bijvoorbeeld CNG, LNG en bio-diesels. Soms worden ze zelfs bijna gedwongen. Bedrijven die alleen nog maar elektrische auto’s willen leasen voor hun imago, stadscentra waar naar winkels geen transport op diesel meer wordt toegestaan of beleid dat meer bio-brandstoffen verplicht of subsidieert. Daardoor zullen klanten toch een andere vraag naar brandstoffen krijgen en daar moet elke ondernemer in onze branche op in gaan spelen.

Vrachtwagens
De logistieke sector beseft dat vrachtwagens een van de grotere vervuilers zijn en denkt aan duurzamere oplossingen; grotere volumes met internationale bestemmingen per trein of schip vervoeren, voor korte afstanden en distributie voor binnensteden overgaan op elektrische vrachtwagens of e-trucks want 50% van de ritten is minder dan 300 kilometer. Ook LZV’s (Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties) van max 25,25 meter worden meer ingezet en gebruiken nauwelijks meer brandstof waardoor er zo’n 30 % minder verbruikt wordt. Beter spoilers kunnen het verbruik ook met 10 % verlagen. Aandacht voor duurzaamheid en de toekomst is niet alleen voor deze sector maar ook voor ons een “license to operate”. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen aan de vermindering van de uitstoot vanCo2 en de gevolgen daarvan merken.

Van plastic naar eco-diesel
In Amsterdam wordt dit jaar nog een fabriek geopend die van plastic middels pyrolyse (thermisch kraken) o.a. ecodiesel maakt. Eerst zullen daar schepen zonder aanpassingen op gaan varen, later wellicht trucks. Deze eco-diesel heeft dezelfde kwaliteit als gewone diesel en voldoet aan dezelfde NEN-normen. In een dergelijke fabriek kan jaarlijks 35.000 ton plastic verwerkt worden dat wordt omgezet in 30.000 miljoen liter brandstof. En dat voor een prijs die naar verwachting lager is dan bio-diesel. Ook vragen sommigen verladers van hun rederijen of schippers dat zij schoon varen. Dit is dan weer een mooi idee voor het zogenaamde “post-fossiele tijdperk”, zoals dat nu tegenwoordig genoemd wordt. Er is geen ontkomen aan en de ontwikkelingen gaan door…

Waterstof
Het idee is dat waterstof in het post-fossiele tijdperk de oplossing kan zijn voor de opslag van zonne- en windenergie die in de woestijn en op zee kan worden gewonnen. Daarna kan deze waterstof vervoert worden naar o.m. tankstations om auto’s op te laten rijden met enkel waterdamp als emissie. Azië is op het ogenblik dé groeimarkt voor de waterstofeconomie en Japan en Zuid-Korea brengen daarom nu al goedkopere brandstofcelauto’s op de markt. Een Fuel Cell Electric Vehicle (FCEH) die zijn stroom dus niet krijgt van een accu maar van een brandstofcel die waterstofgas en zuurstof omzet in elektriciteit. Het voordeel is een veel grotere actieradius en het tanken gaat nog sneller dan benzine tanken. Talloze gemeenten in Nederland willen dan ook gaan investeren in tankstations, want het aantal stations met waterstof is nog erg beperkt.
Onder meer Scandinavië en Duitsland zetten echter grote stappen voorwaarts, niet alleen wat betreft de productie maar ook qua infrastructuur. Zo wil Duitsland de komende vijf jaar het aantal waterstofstations uitbreiden van 30 naar 400. Japan, Noorwegen en de UK hebben nu al een relatief goede infrastructuur voor waterstof. Meer landen zullen in hoog tempo volgen. Op een termijn van zo’n tien jaar en met mogelijke subsidies voor waterstofstations, ligt er een mooie toekomst voor waterstof in het verschiet. Waterstof als serieuze oplossing voor onze toekomstige mobiliteitsbehoefte? We zullen er wel degelijk rekening mee moeten houden.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken