Maakt u al gebruik van de branche Arbocatalogus?

Werkgevers en werknemers hebben de afgelopen jaren een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. De overheid stelt in de Arbowet- en -regelgeving zogenaamde doelvoorschriften vast. Deze leggen het wettelijke beschermings- en veiligheidsniveau vast dat bedrijven moeten bieden aan werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. In de wet staan slechts normen beschreven. In een arbocatalogus kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties op brancheniveau uitwerken hoe er voldaan kan worden aan de doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

U denkt nu natuurlijk; “waar moet ik beginnen met zo’n Arbocatalogus, wat moet er precies in staan, hoe ga ik dat doen?”

Uiteraard heeft BETA, in samenwerking met de andere branchepartijen, een digitale Arbocatalogus opgesteld. Hierin vindt u praktische en concrete handvatten en oplossingen om arborisico’s te beheersen. U hoeft dus niet alles zelf te bedenken of te ontwikkelen, maar kunt gebruik maken van de speciaal voor de branche ontwikkelde Arbocatalogus.

De onderwerpen die momenteel zijn opgenomen in de branche Arbocatalogus:
• Agressie en geweld
• Daglicht en verlichting
• Gevaarlijke stoffen
• Klimaat
• Lichamelijke belasting

Klik hier om naar de Arbocatalogus te gaan.

Voor meer informatie kunt u uiteraard altijd contact opnemen met het BETA-secretariaat, 010 – 411 11 80.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken