LPG op uw station? Let op..

Wordt bij u in de gemeente ook een nieuw omgevingsplan gemaakt dat alle andere bestemmingsplannen samenvat vanwege de nieuwe geplande Omgevingswet? Wees dan zeer alert indien u LPG verkoopt. Zeker wanneer er door de gemeente in uw omgeving plannen zijn voor (de op zich broodnodige) woningbouw. Ik ga u uitleggen waarom.

Effectrisico
U kent allemaal wel de LPG externe veiligheidsafstanden ten gevolge van het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Ik schreef eerder al over het nieuwe risico: het effectrisico. Op 28 juni 2016 al publiceerde de Staatscourant een circulaire over externe veiligheid. Het gaat om “Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de externe veiligheid”.

LPG en afstanden
Lisanne Henneveld: “Indien er nieuwe ontwikkelingen gaan plaatsvinden in de buurt van uw tankstation waar LPG verkocht wordt, moet de gemeente met een aantal dingen rekening houden. Bij nieuwe besluiten voor de omgeving rondom een bestaand LPG-tankstation kijkt de gemeente naar het Plaatsgebonden Risico (PR) en het Groepsrisico (GR) in verband met de aflevering van LPG.

Hier gelden verschillende afstanden voor. Echter, het ministerie heeft middels de bovengenoemde circulaire de gemeenten dringend verzocht ook rekening te houden met het zogenaamde effectrisico. Dit geeft een derde soort risicocontour aan. En die effectrisico contour moet natuurlijk ook in de nieuwe omgevingsvisies opgenomen worden. Dat betekent voor een nieuw LPG tankstation dat er wellicht rekening gehouden moet worden met zelfs een 10-8 kans of minder dat er iets gebeurt ten gevolge van LPG. Een grotere contour dus. Maar ook bestaande tankstationondernemers met LPG moeten opletten dat nieuwe woningbouw niet binnen die effectcontour mag plaatsvinden. Anders wordt u straks nog, vanwege de grote belangen voor woningbouw, gevraagd uw LPG te saneren. Dat kan natuurlijk niet, dus let goed op on de nieuwe concept omgevingsvisies.

Mocht u hiermee te maken krijgen of denkt u dat uw gemeente daar geen rekening mee houdt en u daardoor wellicht later problemen denkt te krijgen, belt u dan met het secretariaat. Lisanne Henneveld is nauw betrokken geweest bij dit nieuwe beleid van het ministerie van I&M. Zij kan u informatie geven en uitleggen hoe het zit met de diverse contouren, afstanden en wanneer er rekening gehouden moet worden met deze afstanden.

Hulp bij milieuproblemen
Ook bij andere milieuproblemen op en rondom uw station kan Lisanne u helpen. Schroom niet om contact op te nemen voor vragen of juridische bijstand. Belt u met het secretariaat via 010-41 11 80 of mailt u met Lisanne naar Lisanne@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken