Let op: vanaf 1 juli 2019 verplichte PAWW premie inhouden bij werknemers

Per 1 juli 2019 draagt elke werknemer verplicht de PAWW premie af. Dit betekent in de praktijk dat deze premie ingehouden dient te worden op het brutosalaris. Als werkgever betaalt u deze premie vervolgens via MN, net als de pensioen- en cao-premies.
PAWW staat voor Private Aanvulling WW en WGA. Dit is de door vakbonden en werkgevers geregelde reparatie van de oude werkloosheidsuitkering en loongerelateerde WGA-uitkering. Hierdoor wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau.

De PAWW wordt betaald via een zogenoemd omslagstelsel. De werknemer betaalt een bijdrage voor de deelname aan de PAWW-regeling. Die bijdrage varieert van 0,2% van het brutoloon (in 2017) tot 0,6% in 2022. Dit jaar is de premie 0,3% van het brutoloon.

Wat betekent PAWW eigenlijk?
De periode dat een werknemer recht heeft op WW of WGA-uitkering is ingekort. Werkt iemand langer dan 10 jaar, dan bouwt hij/zij in plaats van één maand nog maar een halve maand WW of WGA op per gewerkt jaar. De maximale duur van de WW- en de WGA-uitkering is 24 maanden geworden. Voorheen was dit 38 maanden. De PAWW repareert de kortere WW en WGA.

Voor wie is de PAWW uitkering bedoeld?
De PAWW is bedoeld voor werknemers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Vanaf een arbeidsverleden van meer dan 10 jaar wordt uitkeringsduur voor de PAWW opgebouwd, naast de uitkeringsduur voor de WW. Ook jongere werknemers profiteren van de reparatie.

Inzien van de gegevens
Om de afdracht zo eenvoudig mogelijk te houden voor de werkgever verloopt alles via MN. Via het werkgeversportaal www.bpmtonline.nl kunt u zien welke afdracht er is gedaan.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken