Laatste info over Informatieplicht Energiebesparing: voldoet u al?

Tot nu toe hebben ruim 22.000 ondernemers (van de 50.000/60.000 die dit voor 1 juli moesten doen) gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Daarnaast staan er nog enkele duizenden rapportages in concept. Rvo lijkt tevreden maar BETA ziet dat er nog wel heel veel moet gebeuren. Veel tankstationondernemers (die géén vergunning hebben) hebben al aan de informatieplicht voldaan en anderen moeten nog aan de slag gaan hiermee. Gelukkig kunnen ondernemers ook na 1 juli kunnen ondernemers het eLoket blijven invullen en een dwangsom voorkomen.

Energiebesparing
De Informatieplicht is een toevoeging op de Energiebesparingsplicht: de verplichting om alle energiebesparende maatregelen met een vijf jaar terugverdientijd te treffen. Deze verplichting bestaat al sinds de jaren ’90. Doel van de Informatieplicht is om bedrijven te helpen bij het treffen van de juiste maatregelen. Het digitaal loket van RVO.nl leidt ondernemers door de voor hen rendabele energiebesparende maatregelen. De gemeenten zijn het bevoegd gezag, die verantwoordelijk zijn voor toezicht op en handhaving van de informatieplicht. Vanaf 1 juli is het verplicht om doorgegeven te hebben welke energiebesparende maatregelen genomen worden. De informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Niet alle 125.000 bedrijfsvestigingen die boven die verbruiksgrenzen zitten, zijn informatieplichtig. Daarnaast hoeft een groot deel van de inrichtingen pas 5 december te rapporteren, omdat zij ook auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

Campagne
MKB-voorzittter Jacco Vonhof vertelde in BNR over het aantal rapportages en over de nut en noodzaak van de informatieplicht: https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/506455-jacco-vonhof-mkb-over-resultaten-energiebesparende-maatregelen-bij-mkb. Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend via RVO.nl, moeten dat alsnog doen. Op www.wattjemoetweten.nl vind je allerlei informatie en lees je hoe je moet rapporteren. Met vragen kun je terecht bij RVO via www.rvo.nl/informatieplicht of neem contact op met Lisanne Henneveld via het BETA secretariaat (010-4111180). Vanaf 2 juli 2019 kunnen de gemeenten en omgevingsdiensten de rapportages opvragen bij RVO.nl. De informatie uit de rapportages gebruiken zij om te controleren of voldaan wordt aan deze plichten. Naar aanleiding van de rapportages kunnen zij aanvullende vragen hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben, kunnen door het bevoegd gezag gerappelleerd worden en, indien nodig, kunnen er uiteindelijk dwangsommen worden opgelegd om hen alsnog te bewegen om te voldoen aan de informatieplicht.

Toezicht en handhaving
De minister heeft de Kamer in mei al gemeld dat het mkb met coulance wordt behandeld, omdat het loket later openging. Er komt bovendien geen systeem met boetes (straf), maar alleen met een dwangsom (doel is alsnog voldoen) en die wordt pas opgelegd als de ondernemer na lang aandringen van de toezichthouder op geen enkele wijze wenst mee te werken (dwangsom vervalt op moment dat ondernemer voldoet). Overigens zal het al snel een halfjaar tot een jaar duren voordat ondernemers een controleur op bezoek kunnen krijgen. Verder kunt u naar veel gestelde vragen kijken via https://wattjemoetweten.nl/veelgestelde-vragen-over-de-informatieplicht.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken