Klimaatakkoord en tankstations: wat betekent het?

Alle tankstationondernemers krijgen er mee te maken. Het nieuwe Klimaatakkoord. Dit gaat maatregelen bevatten die moeten zorgen dat Nederland op lange termijn o.a. 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 en tot 95% minder in 2050 gaat behalen.

Tafels
Meer dan 4 maanden lang is er onderhandeld aan 5 onderhandelingstafels en 34 subtafels met meer dan 300 partijen. Duidelijkheid is er nog niet geheel maar wel dat de industrie de komende jaren grootschalig gas vervangen door elektriciteit en Co2 wordt afgevangen bij fabrieken en opslaan onder de Noordzee. Verder vervijfvoudigt de productie van hernieuwbare energie tot aan 2030.

Ambitieus
Uit het akkoord spreekt een grote ambitie. Er moeten wetten worden gewijzigd en financiële instrumenten worden opgetuigd. Wel is het de bedoeling dat in 2025 al gestopt wordt met subsidies voor de productie van hernieuwbare energie. BETA zit volgende week bij VNO/NCW bij een informatiebijeenkomst over de nieuwe Omgevingsregeling waar we door de Nieuwe Omgevingswet allen mee te maken krijgen. Het nieuwe stelsel van regels is gericht op duurzame ontwikkeling, bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leef milieu. Maak uw borst maar nat. Daar krijgen wij als tankstations natuurlijk weer veel mee te maken vanwege milieubelastende activiteiten, bouwwerken, externe veiligheid, brand- en explosieaandachtsgebieden. Alles gaat pas een wettelijke status krijgen rond 2021 maar nu al verdiept BETA zich in de gevolgen voor u als tankstationondernemer.

Betrokken
BETA wil graag meer en beter betrokken worden bij de verdere uitwering van het Klimaatakkoord. Wij constateren dat er niet snel gedacht wordt aan tankstations als direct betrokkenen bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en de post-fossiele periode. Maar BETA blijft de komende tijd steeds tijd en moeite steken in het aanhaken bij nieuw te ontwikkelen beleid op het gebeid van nieuwe laadinfrastructuur en duurzamere brandstoffen. Wij zijn juist dé uitvoerders van het nieuwe beleid omtrent snelladers en nieuw duurzame brandstoffen. Onze branche is geen stilstaande maar een dynamische branche ….. altijd al geweest!

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken