Kabinet neemt maatregelen voor extra CO2-reductie

Onlangs kreeg Lisanne Henneveld een ambitieuze presentatie gemaild van het ministerie van EZK over de ‘verbreding van de energiebesparingsplicht’. Daarin worden plannen aangekondigd die nu worden uitgewerkt om CO2 te gaan besparen. Het gaat dan om maatregelen die verplicht worden te nemen om CO2 te reduceren door ondernemers indien de terugverdientijd binnen 5 jaar gerealiseerd kan worden. Net als met de huidige energiebesparende maatregelen in onze EML (Erkende Maatregelen Lijst energiebesparing). Het ultieme doel lijkt daarbij om niets meer van het net af te nemen en alle opwek op het bedrijf/station duurzaam te laten zijn.

EU
In het kader van het Akkoord van Parijs wil de EU de broeikasgasuitstoot namelijk tegen 2030 minstens 40% onder het niveau van 1990 te verlagen. De EU wil eraan werken om CO2-neutraal te zijn tegen de tweede helft van de eeuw om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, heeft de Europese Unie ambitieuze wetgeving opgesteld.

Kabinet
Het kabinet neemt nu ook een pakket maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland op korte termijn verder terug te dringen. De ministerraad heeft ingestemd met de maatregelen die worden genomen om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak. Nederland moet namelijk de CO2-uitstoot in 2020 met 25% verminderen ten opzichte van 1990. Die opgave volgt uit een vonnis van de rechtbank Den Haag in de Urgenda-zaak, dat eind vorig jaar onherroepelijk is geworden.

Het kabinet heeft de afgelopen periode een pakket maatregelen voor CO2 reductie samengesteld om aan het vonnis te voldoen. De maatregelen die het kabinet neemt dragen ook bij aan de reductie van de stikstofuitstoot in Nederland. Het kabinet zegt daarbij scherp oog voor de gevolgen van de Coronacrisis. We zullen zien.

Maatregelen voor verduurzaming
Er komt nog 150 miljoen euro extra beschikbaar voor de Regeling Reductie Energieverbruik, waarmee mensen compensatie kunnen krijgen voor bijvoorbeeld LED-lampen of het goed inregelen van hun verwarmingsinstallaties. Oók MKB-bedrijven kunnen van deze regeling gebruikmaken. De kosten van het CO2 reducerende maatregelenpakket worden ook voor een deel betaald met geld uit de stimuleringsregeling SDE.

We zullen u op de hoogte houden van concrete CO2 ontwikkelingen maar het is goed dat u, bij het nemen van investeringsbeslissingen, zich realiseert dat deze maatregelen eraan komen. Dan kunt u wellicht nu al met CO2-reductie rekening houden. U kunt geld tenslotte maar 1 keer uitgeven.

Mocht u vragen hebben, mailt u dan naar lisanne@eendrachtbv.nl of bel naar 010-4111180.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken