Jonge vakantiekrachten in de wasstraat, let op de risico’s!

De temperaturen stijgen weer en de lekkere zonnige maanden zijn aangebroken. Dit zorgt ervoor dat mensen hun auto of bus weer blinkend willen hebben ter voorbereiding op hun reis naar het zuiden of een binnenlandse trip, oftewel werk voor de wasstraat! Het kan daarbij voorkomen dat uw eigen medewerkers ook op vakantie willen en dat u genoodzaakt bent om vakantiekrachten in te zetten. Hierbij is belangrijk om te kijken naar wat wettelijk is toegestaan omtrent jongeren op de werkvloer. In dit artikel vindt u alle ins- en outs over verantwoord werken in de wasstraat met minderjarigen.

16 en 17 jarigen
In de wasbranche wordt er veel met machines en gevaarlijke stoffen (de chemie) gewerkt. Om die reden is het voor jongeren onder de 16 jaar niet toegestaan om te werken in een wasstraat. Vanaf zestien jaar mag een jongere in de wasstraat werken mits hij onder deskundig toezicht staat van een meerderjarige. Zij mogen dus nooit alleen werken. De collega onder wiens toezicht de minderjarige werkt dient goed bekend te zijn met het werk en moet de minderjarige goed begeleiden. Hij dient goed op te letten of de minderjarige het werk goed uitvoert en of er gevaren of risico’s opspelen. Een van de belangrijkste pijlers om minderjarigen in uw wasstraat te laten werken is de veiligheid. Alles dient zo veilig mogelijk te zijn en de instructies en het mogelijk aanbieden van beschermingsmiddelen dient op orde te zijn. U moet als werkgever ook vooraf een inventarisatie maken van de mogelijke risico’s die zich voor zouden kunnen doen.

Verboden werkzaamheden
Er zijn vanuit de Arbowet een aantal werkzaamheden die sowieso verboden zijn voor minderjarigen om uit te voeren. Op de werkplek van de minderjarigen mag er geen sprake zijn van dagelijkse blootstelling aan lawaai van 85dB of hoger. Dit is ook niet toegestaan indien er gehoorbescherming wordt gebruikt. Minderjarigen mogen ook niet werken op tijden tussen 23:00 en 6:00. Dit betekent dat u bij een 24-uurs station of wasstraat geen minderjarigen in de nachtshifts kunt inzetten. Tot slot zijn werkzaamheden verboden die in de RI&E zijn uitgesloten voor minderjarige werknemers in verband met de vergrootte kans op arbeidsongevallen. Dit kunnen werkzaamheden zijn waarbij ervaring vereist is, er een gebrek is aan gevareninschatting bij de minderjarige of er gebreken zijn door het nog niet voltooien van de geestelijke- en/of lichamelijke ontwikkeling van de minderjarige.

Werkzaamheden waarbij er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen zijn ook niet toegestaan, het gaat hier om stoffen en mengsels met de volgende H-zinnen: 300, 301, 310, 311, 317, 330, 331, 334, 340, 341, 350, 350i, 351, 360, 360F, 360D, 360FD, 360Fd, 360Df, 361, 361f, 361d, 361fd, 362, 370, 371, 372 of 373.

Deskundig toezicht
Wanneer 15, 16 en 17 jarigen in een wasstraat werken dient er altijd deskundig toezicht aanwezig te zijn. In het Arbobesluit is niet specifiek benoemd wat er onder zogenoemd adequaat deskundig toezicht valt. Wel zijn er algemene richtlijnen die in acht moeten worden genomen. Het is belangrijk dat de toezichthouder altijd in de buurt blijft en de jonge werknemer goed instrueert, de juiste beschermingsmiddelen verstrekt en checkt of het werk goed gaat. De toezichthouder moet ten alle tijden kunnen ingrijpen tijdens het werk ten behoeve van de werknemer zelf of collega’s.

Het is dus mogelijk voor zestien- en zeventienjarigen om te komen werken in de wasstraat, bijvoorbeeld als vakantiekracht. Het is dan wel belangrijk dat er deskundig toezicht aanwezig is die de minderjarige in zijn werk begeleidt. Heeft u vragen over minderjarige vakantiekrachten in uw bedrijf, neem dan contact op met het BETA Wassen-secretariaat via 010 – 411 1180 of mail steven@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken