Jaarlijkse visuele inspectie vloeistofdichte vloer tankstations en wasbedrijven.

Jarenlang waren vloeistofdichte bestratingen een hot item. Nu de energietransitie. Maar laatst werd ik dan toch gebeld over de visuele inspectie en of er een verslagformulier ergens te vinden was. Ik moest toch weer even checken in de laatste en nieuwste versies van allerlei documenten waar e.e.a. te vinden was. Dat kostte even tijd en dat is wat u als ondernemer net weer niet hebt in deze Coronatijd. Dus zet ik hier wat op een rij voor u als ondernemer van een tankstation en/of wasbedrijf.

Eens in de zes jaar moet u een erkend inspectiebedrijf laten komen om uw vloeistofdichte vloer te laten keuren. Maar de 5 jaar daarvoor en daarna mag u als u dat wilt en kunt, ook de visuele inspectie zélf doen als ondernemer. Daarvoor heeft BETA destijds voor gepleit. Dat moet u natuurlijk nauwgezet doen want niemand wil milieuverontreiniging in de grond ónder de vloeistofdichte vloer. Het kost veel geld om te saneren. Dus u kunt kiezen; of een deskundig inspecteur (DI) laten langskomen of het zelf doen. Daar kunt u wel een handleiding bij gebruiken.

Jaarlijkse visuele inspectie
Kijkt u vooral op DEZE WEBSITE betreffende richtlijnen voor de visuele inspectie vloeistofdichtheid bodembeschermende voorzieningen van het SIKB. Daarin wordt de DI (deskundig inspecteur) genoemd maar de ondernemer kan dit ook zelf doen. Na zes jaar dient er echter een erkend inspectiebedrijf ingehuurd te worden voor de inspectie en goedkeuring van de vloeistofdichte vloer. Voor de verklaring dat er een bedrijfsinterne visuele inspectie heeft plaatsgevonden kunt u het modelformulier gebruiken op pagina 54 van de  Inspectie bodembeschermende voorzieningen.  Zie HIER

6 Jaarlijkse inspectie en keuring
Na goedkeuring van een vloer of verharding (eens per 6 jaar na oplevering) dient de inspectie-instelling een inspectierapport op te stellen. Dit rapport moet een standaard pagina bevatten waarop de meest essentiële informatie staat. Die pagina noemen we de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Tot 6 oktober 2008 moesten inspectie-instellingen naast het inspectierapport tevens een aparte PBV-verklaring afgeven. Vanaf die datum is dat, op basis van een wijziging van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (RARIM), echter niet meer nodig. Ook de verplichting in een milieuvergunning dat een PBV-Verklaring moet zijn afgegeven voor een vloeistofdichte vloer of verharding is voor inspecties na 6 oktober 2008 dus niet meer van toepassing; het inspectierapport volstaat.

Voor een overzicht van alle bedrijven en instellingen genoemd die beschikken over een erkenning; zie HIER .

Lisanne Henneveld: “Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij mailen Lisanne@eendrachtbv.nl of bel naar 010 – 4 11 11 80.”

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken