Informatie over de introductie E10

Eerder al schreven wij dat er vanaf 1 oktober 2019 een wijziging plaatsvindt van de Euro 95 in Nederland. Nu informeren wij u graag verder over deze verandering. Vanaf 1 oktober 2019 wordt de Euro 95 E5 vervangen voor Euro 95 E10. De nieuwe productnaam zal waarschijnlijk Euro95 E10 gaan worden. Vanaf deze datum wordt het percentage bio-ethanol in de benzine verhoogd van maximaal 5% naar 10%. De belangrijkste reden voor de bijmenging van bio-ethanol is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De Tweede Kamer heeft bepaald dat E10 op grote schaal beschikbaar moet zijn om de uitstoot van auto’s te verlagen. De benzine E10 is al langere tijd in de ons omliggende landen beschikbaar, met als meest recente introducties België op 1 januari 2017 en Luxemburg op 1 januari 2019.

Levering E10 en benzinevoertuigen
Voor alle tankstations met minimaal twee voorraadtanks benzine wordt (Euro 95)E5 vervangen voor E10. Alléén als u slechts 1 voorraadtank benzine heeft mag u kiezen wat u wilt opslaan en verkopen. Tankstations met twee of meer voorraadtanks benzine zijn vanaf 1 oktober 2019 verplicht om minimaal de helft van hun vulpistolen E10 aan te bieden. De andere helft blijft beschikbaar voor andere soorten benzine. Het nieuwe productveiligheidsblad (Euro 95) E10 kunt u vragen aan uw leverancier.

E10check
Meer dan 90% van benzinevoertuigen is geschikt voor Euro 95 E10. Uw klanten kunnen en moeten zelf controleren of hun voertuig geschikt is via https://www.e10check.nl/. Ze kunnen ook kijken in hun instructieboekje van de auto. Na 12 oktober 2018 zitten er stickers voor nieuwe auto’s bij de tankvulmond over de geschiktheid voor gebruik van E10. De bestaande verplichting tot het moeten aanbieden van een dergelijke protectiongrade komt wel te vervallen. Protectiongrades zijn wel geschikt voor oudere auto’s. U kunt ervoor kiezen deze als alternatief aan te blijven bieden.

Posters en folders
Hierbij doen wij u informatie en concepten van folders en posters toekomen die u nu al kunt downloaden:
A5 folder E10
A3 poster E10
A5 folder E10-C
A3 poster E10-C
Vanaf maandag 9 september aanstaande kunt u deze ophangen en ter inzage leggen voor uw klanten. Dat is drie weken voor de introductie van E10 op 1 oktober, dus ruim op tijd. Deze folders en posters zijn in overleg met het ministerie van I&W en de betrokken branches tot stand gekomen. U vindt in deze hierna voorts de volgende informatie over E10.

Verdwijnt E5-benzine?
Nee, dat blijft gewoon te koop. Tankstations in Nederland mogen altijd een alternatief voor E10-benzine blijven verkopen, maar moeten in ieder geval E10 voeren als zij twee of meer voorraadtanks benzine hebben liggen op hun station.

Externe communicatie
Vanaf 9 september kunt u via de bijgaande communicatiematerialen uw klanten op de hoogte kunt stellen van de introductie van Euro 95 E10 via onze Nieuwsbrief. Ook uw leverancier zal waarschijnlijk met eigen communicatiemiddelen komen.

Aanbrengen nieuwe CEN-labels
Uiterlijk vóór 1 oktober 2019 moeten op de brandstofpompen en vulpistolen de nieuwe E10 stickers en labels door uw eigen personeel zijn aangebracht. U ontvangt in september via uw leverancier een pakket met alle benodigde middelen of u bestelt deze stickers via Mokobouw, net zoals eerder met de andere stickers; waaronder een instructiegids, E10 stickers voor op de brandstofpomp en E10 labels voor de vulpistolen.

Distributie
In oktober wordt begonnen met het leveren van Euro 95 E10 aan tankstations door de leveranciers. Aangezien niet het gehele netwerk in een keer voorzien kan worden van Euro 95 E10, zal het bio-ethanol percentage in de Euro 95 geleidelijk oplopen tot maximaal 10%. De meeste leveranciers zullen de overgang van E5 naar e10 laten samenvallen met de jaarlijkse overgang van zomer- naar winterkwaliteit.

Productprijs
De productprijs van (Euro 95) E10 ligt momenteel iets hoger dan die van Euro 95 E5, echter dit is fluctuerend dus vooralsnog is het niet bekend wat dit voor de consumentenprijs gaat betekenen. Tevens wordt er op de kassabon ‘E10’ toegevoegd aan de product omschrijving. Vraag uw leverancier of op 1 oktober alle aanpassingen op afstand uitgevoerd worden. Dan hoeft u daar waarschijnlijk niets voor te doen.

Hulp bij vragen
Vrijwel alle vragen en antwoorden die u kunt verzinnen staan in de Folder over E10. In het geval van verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met Lisanne Henneveld via 010-4111180 of lisanne@eendrachtbv.nl.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken