Het Waarschuwingsregister; het systeem waarmee u fraude kunt voorkomen

Dat wil toch niemand …. iemand aannemen met een frauduleus verleden. BETA heeft zich rechtstreeks aangesloten bij stichting FAD en BETA-leden kunnen gratis deelnemen.

Het Waarschuwingsregister
Via het Waarschuwingsregister kunnen werkgevers sollicitanten screenen op een frauduleus verleden. Wanneer u sollicitanten heeft die in het verleden wegens fraude in de detailhandel zijn ontslagen en die opgenomen zijn in het register van FAD, dan krijgt u een melding wanneer u deze persoon screent. Tevens kunt u, als daarbij wordt voldaan aan bepaalde criteria, een frauderende ontslagen medewerker registeren.
De grootste kracht van het Waarschuwingsregister is de preventieve werking ervan. Bedrijven die meedoen tonen aan hun fraudebeleid op orde te hebben en bij deze bedrijven wordt daarom minder snel gefraudeerd.
Steeds meer BETA-leden nemen deel aan het Waarschuwingsregister, maar eigenlijk zou iedereen er gebruik van moeten maken. U laat een kans liggen als u hier niet aan meedoet! U voorkomt hiermee dat u iemand in dienst neemt die ergens anders gefraudeerd heeft. Dit kan u veel leed besparen! Uiteindelijk moet een check in het register een vast onderdeel worden van iedere sollicitatieprocedure.

Aanmelden
Geef fraudeurs geen kans om binnen uw bedrijf en de gehele detailhandel zich schuldig te kunnen maken aan vergrijpen als diefstal, oplichting en verduistering en meldt u vandaag nog aan.door middel van het invullen van de toetredingsverklaring en stuur deze ondertekend naar genevieve@eendrachtbv.nl, of fax: 010 411 66 61. Wij melden u aan bij het Autoriteit Persoonsgegevens en leveren alle benodigde documenten.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken