Hebben tankstationmedewerkers recht op kinderopvang tijdens de lockdown?

Omdat sinds 15 december de scholen en kinderdagverblijven opnieuw gesloten zijn, hebben wij aan het Ministerie van Economische Zaken de vraag gesteld of tankstationmedewerkers onder cruciale en vitale beroepen vallen.

In hun antwoord verwijst men naar de cruciale beroepen die te vinden is op het de site van de rijksoverheid. Daar staan tankstations niet letterlijk tussen. De sector “Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel” wordt echter wel benoemd. Wij adviseren u uw medewerkers hierop te wijzen en daarbij te stellen dat tankstations onderdeel uitmaken van deze keten.

We weten dat er veel discussies in de praktijk zijn over deze definitie, en dat er kinderdagverblijven en scholen zijn die niet meewerken aan noodopvang van kinderen van tankstationmedewerkers. We zullen echter niet meer duidelijkheid krijgen vanuit het Ministerie dan dit. We adviseren u daarom ook om uw medewerkers op te wijzen dat het beleid is dat beide ouders werkzaam moeten zijn in een cruciaal beroep. Als dat niet het geval is, dan wordt de noodopvang – afhankelijk van de capaciteit – in vrijwel alle gevallen sowieso afgewezen.

Hieronder vindt u het volledige antwoord van het Ministerie van Economische Zaken:

Cruciale & vitale beroepen bij kinderopvang

–      De lijst van cruciale beroepsgroepen geeft inzicht in de belangrijkste beroepen die we nu nodig hebben om de samenleving draaiende te houden. De noodvang op scholen en kinderopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in deze cruciale beroepen hun werk kunnen blijven doen. 

–      Wanneer beide ouders of verzorgers een cruciaal beroep hebben of in een vitale sector werken, kunnen zij gebruik maken van de noodopvang voor hun kinderen.

–      Wanneer 1 ouder of verzorger een cruciaal beroep heeft of in een vitale sector werkt, is het de bedoeling dat de andere ouder of verzorgers dit eerst opvangen. 

–      De opvang die geboden wordt blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn. 

–      Noodopvang is niet bedoeld voor alle werknemers in een bedrijf, maar alleen voor die werknemers die cruciaal zijn. Denk aan de liftmonteur die een lift in het ziekenhuis moet kunnen repareren. Niet de verkoopmedewerker van de liften. 

–      De overheid of uw werkgever geven geen verklaringen uit om uw cruciale of vitale status aan te geven. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die in een cruciale beroepsgroep werkzaam zijn, een beroep zullen doen op de noodopvang. Belast het systeem niet onnodig. 

–      De Nederlandse overheid hanteert een lijst met vitale processen, vastgesteld op basis van strenge criteria van de NCTV. Bedrijven of sectoren kunnen zich daar niet voor aanmelden. 

–      Wanneer een kind ziekteverschijnselen vertoont, kan er geen gebruik worden gemaakt van de noodopvang. Dan moet hij of zij thuisblijven.

–      Wanneer een ouder of verzorger niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur werkt en in de knel komt met de opvang van kleine kinderen, is het advies om met de werkgever in gesprek te gaan over een oplossing.

Meer informatie over noodopvang is hier te vinden

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken