Gewijzigde Arbowet per 1 juli van kracht!

Inmiddels is het alweer bijna een jaar geleden dat de nieuwe Arbowet op 1 juli 2017 in werking is getreden. In de tussentijd is er een overgangsregeling van kracht geweest waardoor u de nodige maatregelen heeft kunnen treffen om te voldoen aan de gewijzigde Arbowet.

Bij deze stel ik u dan ook op de hoogte dat de overgangsregeling per 1 juli 2018 eindigt. Dit betekent dat er van u wordt verwacht/verplicht bent vanaf 1 juli aanstaande aan de (gewijzigde) Arbowet te voldoen.
Voor u als BETA-lid bespreek ik 5 punten met betrekking tot de meest relevante veranderingen in de Arbowet waar u per 1 juli 2018 aan moet voldoen.

1. Het basiscontract
Het basiscontract is een overeenkomst waarin u met de arbodienst of bedrijfsarts overeenkomt welke taken deze gaat vervullen en op welke wijze deze taken worden uitgevoerd. Gedacht kan worden aan de uitvoering van de second opinion en de toegang tot de werkvloer.

Let op: Per 1 juli 2018 bent u als werkgever verplicht een basiscontract met een bedrijfsarts gesloten te hebben.

2. Open spreekuur
Als tankstationondernemer dient u ervoor te zorgen dat uw werknemer de mogelijkheid heeft om de bedrijfsarts te bezoeken wanneer er vragen zijn over zijn of haar gezondheid in relatie tot het werk. Van het spreekuur ontvangt u geen terugkoppeling aangezien deze anoniem is.

Let op: de werknemer in kwestie hoeft zich niet te hebben ziekgemeld en kan zich zelfstandig voor een spreekuur aanmelden.

3. Second opinion
Wanneer de bedrijfsarts een advies heeft gegeven, maar uw werknemer aan dit advies twijfelt, kan de werknemer een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Daarbij moet worden opgemerkt dat de kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van de second opinion voor uw rekening komen.

Let op: Wanneer er een second opinion wordt uitgevoerd worden de kosten betaald door u als werkgever.

4. Vrije toegang tot de werkvloer
Het spreekt misschien voor zich, maar de bedrijfsarts moet te allen tijde vrije toegang tot de werkvloer kunnen krijgen.

5. Duidelijkere rol preventiemedewerker
U als BETA-lid bent als zijnde werkgever dan ook verplicht om minimaal 1 preventiemedewerker te benoemen. De taak van de preventiemedewerker is om actief te werken aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf.

Let op: In kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

BETA Adviseert
Worden de regels uit de (gewijzigde) Arbowet niet nagekomen door u als werkgever? De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de mogelijkheid tot het opleggen van sancties. Onder het motto: beter voorkomen dan genezen, is het dan ook van belang per 1 juli aanstaande te voldoen aan de (gewijzigde) Arbowet.

Heeft u vragen over bovenstaande punten? Een arbeidsrechtelijke vraag, of een contract dat u graag zou willen laten nakijken? Neem contact op met mij, Chris Marskamp, of een van de andere juristen van BETA op telefoonnummer 010-411 1180.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega‚Äôs
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken