Informatieplicht Energiebesparing: kijk op WATTmoetjeweten.nl

BETA blijft u de komende tijd over de Informatieplicht Energiebesparing informeren. Omdat die verplichting niet voor alle bedrijven geldt, hebben wij nog het één en ander voor u op een rijtje gezet.

Moet ik ook voldoen aan de Informatieplicht?
Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten zij in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing. Gek genoeg is er een uitzondering voor bedrijven die vergunningsplichtig zijn zoals bij LPG. Zij hebben deze plicht niet. En ook geldt de plicht dus niet voor bedrijven die minder dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken.

Investeren en terugverdienen
De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

www.wattmoetjeweten.nl
Om ondernemers tijdig te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing is de communicatiecampagne WATTjemoetweten.nl gelanceerd. Voor die campagne heeft MKB-Nederland de samenwerking gezocht met branche- en regionale partners, waaronder BETA. Als brancheorganisatie onderhouden wij korte lijnen met onze achterban en nemen wij onze verantwoordelijkheid om ondernemers te informeren, adviseren en activeren. Op WATTjemoetweten.nl vinden ondernemers heel veel praktische informatie over de Informatieplicht Energiebesparing. Zij kunnen direct checken of de Informatieplicht ook op hun bedrijf van toepassing is en welke stappen zij moeten nemen om daaraan te voldoen.

Controle & handhaving
De gemeente (of gemandateerde omgevingsdienst) is bevoegd gezag en zal op basis van de opgehaald rapportages bepalen wie zal worden gecontroleerd. De controle zal zich vooral richten op bedrijven die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. In overleg met het ministerie van EZK en de VNG is besproken dat bedrijven die niets hebben ingevuld (en dat volgens hun gemeente wel zouden moeten doen) na 1 juli eerst zullen worden gevraagd dat alsnog te doen. Bedrijven die na 1 juli het eLoket invullen, voldoen alsnog aan de informatieplicht. Een bedrijf dat écht niet wil meewerken – en zelfs na herhaalde oproep niets wil invullen – kan uiteindelijk door de gemeente een dwangsom worden opgelegd als stok achter de deur. De dwangsom is geen boete, want voldoet het bedrijf binnen de gestelde periode aan de informatieplicht dan vervalt de dwangsom. Voor de hoogte van de dwangsommen, herstelperioden en het controle- en handhavingsbeleid wordt door EZK een leidraad opgesteld, die rond 1 mei in concept gereed is.

De BETA Energiemonitor
Als branche-organisatie kunnen wij ook op dit gebied veel voor onze leden betekenen. U kunt bij ons terecht voor tips en adviezen, maar bijvoorbeeld ook voor energiescans, waarmee u inzicht krijgt in de kosten en opbrengsten van energiebesparing. Zie ook onze raamovereenkomst betreffende de BETA Energiemonitor. Meer weten? Bezoek dan onze informatiebijeenkomst op 1 april bij de Convenience in Actie beurs in Maarssen en de ALV van BETA op 22 mei. Of neem contact op met Lisanne Henneveld via lisanne@eendrachtbv.nl of bel 010-4111180.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken