Géén stakingsverplichting meer Subat-lokaties

Heeft u ooit een locatie door de Subat laten saneren waardoor u de activiteiten daar moest staken en er niet meer een nieuw tankstation mocht neerzetten en exploiteren? Dat gaat veranderen. Uw stakingsverplichting kan opgeheven worden en er kan weer een nieuw station gevestigd gaan worden. Mits het bestemmingsplan e.d. dat toelaat of u dat weer kunt regelen.….

Na oktober van dit jaar is de betrokkenheid van de olie-industrie c.q. tankstationsbranche bij de stichting SUBAT afgelopen. En daarmee is er ook een einde gekomen aam de ‘stakingsverplichting’. Deze regeling hield in dat er op een door SUBAT gesaneerde locatie niet weer een nieuw verkooppunt mocht worden opgericht. Deze regeling was geborgd met het vestigen van een “kwalitatieve’ verplichting waarin dit verbod was opgenomen. Wel was er sinds 2012 een ontheffingsregeling ingevoerd.

Het staat u als tankstation-ondernemers vanaf nu dus vrij om op een door SUBAT gesaneerde locatie weer een tankstation op te richten indien u daar belangstelling voor heeft. Dan moet u wel een ‘verzoek tot royement’ van de kwalitatieve verplichting, die in het kadaster in ingeschreven, doen.

Hiervoor kunt u een verzoek richten tot de stichting SUBAT, nu gevestigd aan de Brabantlaan 3, 5216 TV te ’s Hertogenbosch. U kunt dan kosteloos een volmacht tot royement krijgen waarmee de inschrijving kan worden doorgehaald. Meld u zich daarna graag meteen weer aan bij BETA met dit tankstation! Met de voordelen uit onze raamovereenkomsten haalt u uw lidmaatschap er meteen weer uit……

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken