Geen Hoger Beroep inzake accijnsverhoging 2014

Per 1 januari 2014 verhoogde Wiebes de accijns op diesel en LPG aanzienlijk. Dit ondanks dat BETA meerdere malen had gewezen op het weglekeffect dat zou gaan optreden. BETA spande toen een kort geding aan tegen de Staat om compensatie te verkrijgen voor de gedupeerde grenspomphouders maar kreeg helaas niet gelijk van de rechter. Bovag en de Stichting ‘De Grens Bereikt” steunden BETA in deze.

Daarna begon Bovag een bodemprocedure om de accijnsmaatregel onrechtmatig te laten verklaren door de rechter. Volgens afspraak ondersteunden BETA en de Stichting ‘De Grens Bereikt’ hierin de Bovag. Ook werd de stichting Accijnsclaim Pomphouders opgericht met daarin de genoemde 3 partijen. Helaas wees de rechtbank de vordering af. Bovag heeft onlangs besloten het Hoger Beroep niet door te zetten.

Overduidelijk is er volgens BETA een forse neerwaartse afzet in liters geweest sinds 2014 na het invoeren van de accijnsverhoging en het is heel jammer dat na alle tijd, geld en moeite die in deze zaak gestoken is, er geen principe uitspraak is gekomen en geen compensatie door de getroffen pomphouders. De overheid is door BETA gewaarschuwd voor het grenseffect, heeft veel minder accijns opgehaald dan gedacht en is ook veel accijns ‘kwijtgeraakt’ geraakt aan buitenland. Maar veel erger is dat veel grenspomphouders de dupe zijn geweest van dit onzalige beleid van Wiebes die dit niet heeft willen inzien. Er is meerdere malen door ons gevraagd om in gesprek te gaan en er is een verzoek aan de rechter gedaan om te ‘mediaten’ met partijen. Ook is gevraagd de door de Staat eerder toegepaste Europese de-minimisverordening te gebruiken voor compensatie aan de pomphouders. Op grond van de reguliere de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen zonder dat dit staatssteun oplevert. Deze steun is zo minimaal (de-minimis) dat het weinig tot geen impact heeft op de interne markt. Maar steeds weigerde de overheid categorisch.

BETA betreurt dit enorm en is van mening dat de overheid haar verantwoordelijkheid voor haar gevoerde beleid niet heeft genomen en de pomphouders willens en wetens heeft gedupeerd. Maar gelijk hebben (zie vele krantenberichten en statistieken uit 2014) en gelijk krijgen bleek helaas niet hetzelfde. Wel heeft het door BETA besteedde geld en tijd in deze zaak drie dingen opgeleverd; geen nieuwe accijnsverhogingen (naast de jaarlijkse indexering) sinds 2014, geen vanzelfsprekendheid meer om via accijnsverhogingen op motorbrandstoffen geld voor de begroting te genereren en een nieuwe berekeningsmethodiek om bijvoorbeeld weglekeffecten nu wel mee te nemen bij de begrotingen.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken