Geef uw mening via plastic tassen-enquête

Drie en half jaar geleden is er een verbod ingevoerd in Nederland op het gratis verstrekken van plastic tassen. U heeft daar als ondernemer waarschijnlijk ook mee te maken, alhoewel het per locatie sterk verschilt in welke mate. Op dit moment is er een evaluatie van dit verbod en BETA meent dat het goed is als wij als branche ook onze mening geven. I&O Research voert nu in opdracht van het Ministerie van I&W een onderzoek uit naar het verbod op de gratis plastic draagtas. Onderdeel van dit onderzoek is een digitale vragenlijst voor ondernemers. Hierin vragen ze ondernemers naar hun ervaring met het verbod. Zij hebben BETA verzocht deze link: www.startvragenlijst.nl/plasticdraagtas te delen met u als tankstationondernemer.

Plastic soep
In Nederland gebruiken alle consumenten samen ieder jaar zo’n 3 miljard plastic tasjes. Een groot deel belandt in de afvalbak en een ander deel wordt zwerfafval. De Europese Unie heeft daarom alle lidstaten verplicht het gebruik van plastic tassen te verminderen. Nederland voldoet met het verbod op gratis plastic tassen aan deze Europese verplichting. Sinds 1 januari 2016 is het verbod op het gratis verstrekken van plastic draagtassen van kracht. Dit verbod geldt onder andere voor winkels, horeca en op de markt. Het verbod is erop gericht om plastic zwerfvuil, wat bijdraagt aan de ‘plastic soep’, tegen te gaan. Daarnaast is het verbod erop gericht om verspilling van grondstoffen te voorkomen. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat het verbod in 2019 geëvalueerd zal worden. Voor de uitvoering van dit onderzoek is I&O Research ingehuurd.

Online vragenlijst
Het onderzoek bestaat onder andere uit een digitale vragenlijst voor ondernemers. Met behulp van deze vragenlijst brengen wij in kaart hoe ondernemers in Nederland het verbod op de gratis plastic draagtas ervaren. Wat vinden ondernemers van het verbod? Kopen klanten regelmatig een plastic tas? Is de relatie tussen de ondernemer en klant veranderd? Wij nodigen u van harte uit om uw ervaringen en mening te delen en de vragenlijst online in te vullen. Vanzelfsprekend verwerken wij uw antwoorden volledig vertrouwelijk.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken