Financiële noodmaatregelen coronacrisis verlengd

De overheid heeft aangekondigd dat de financiële noodmaatregelen, die zijn ingevoerd om bedrijven te steunen die lijden onder de crisis, worden verlengd of worden verruimd. Dit betekent dat wanneer u aanspraak heeft gemaakt op de NOW-regeling of de TOGS-regeling, er mogelijkheden bestaan om een verlenging van deze regeling aan te vragen. In dit artikel zullen wij u verder informeren.

NOW-regeling
De NOW-regeling zoals deze gold voor de maanden maart, april en mei wordt verlengd. Vanaf 6 juli kan er een aanvraag worden ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maand juni, juli en augustus. Hiermee kunt u uw personeel doorbetalen. De regeling is op veel vlakke hetzelfde, maar er zijn ook wijzigingen.
De vaste opslag die in de subsidie wordt berekend, voor de betaling van vakantiegeld, wordt verhoogd van 30 procent naar 40 procent. Hiermee wilt de NOW ook bijdragen aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand van het loon voor de maanden juni, juli en augustus wordt maart. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan bestuurders uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
In de verlengde NOW-regeling blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Wel moet je als werkgever met de vakbonden overleg voeren als je voor meer dan 20 werknemers een ontslag op bedrijfseconomische gronden wilt aanvragen.
Tot slot zijn werkgevers die de NOW aanvragen verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Je legt als werkgever hierover een verklaring af bij het doen van een aanvraag. Er wordt door het kabinet ook geld vrijgemaakt om hierin te ondersteunen. Vanaf juli kunnen mensen kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan de nieuwe economische situatie aan te passen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
Er komt ook een regeling die bedrijven kan voorzien van een tegemoetkoming in de vaste lasten tot een maximum bedrag van €20.000,-. Dit wordt wel toegekend op basis van de omvang van het bedrijf, hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent). De vergoeding is dan aan te vragen voor de komende drie maanden. De bedrijven die hiervoor in aanmerking komen zijn dezelfde bedrijven als die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen. Dit betekent dat tankstations hier ook onder vallen. Dit is wel nogmaals een regeling waar u aanspraak op kunt maken als u het écht nodig heeft.

Belastingmaatregelen
De overheid heeft ook de versoepelde belastingmaatregelen, zoals uitstel en het betalen van verzuimboetes verlengd tot 1 september 2020. De belastingrente en de invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.
U krijgt als ondernemer bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeft u maar één keer een verzoek in te dienen. U kunt ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen, hier zitten echter wel voorwaarden aan. Om te waarborgen dat het bespaarde geld binnen uw bedrijf blijft is het verboden om als ondernemer dividenden of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen.

Heeft u vragen over de nieuwe financiële maatregelen of over een ander onderwerp in deze coronacrisis? Neem dan contact op met het BETA-secretariaat via corona@beta-tankstations.nl.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken