Fastned verliest zaak bij Raad van State

Omdat Fastned meent dat haar belangen worden geschaad, strijden zij al geruime tijd tegen het verlenen van vergunningen aan tankstation-ondernemers voor laadpalen die gevestigd zijn aan Rijkswegen. Rijkswegtankstation-ondernemers hebben echter altijd als aanvullende voorziening laadpalen mogen plaatsen op hun terrein. Daar is niets nieuws aan. Fastned denkt echter het alleenrecht op het plaatsen van laadpalen langs Rijkswegen te hebben verworven middels de aanvragen voor 200 stations in 2011, maar criteria zijn veiligheid en doelmatigheid van de verzorgingsplaats.

Den Ruygen Hoek West
Een van de verworven locaties was Den Ruygen Hoek-West. Fastned exploiteert sinds eind 2016 hier een snellaadstation naast het benzinestation en heeft een eigen toe- en afrit. Mevrouw Kok had sinds december 2014 al een laadpaal geplaatst. Deze bevindt zich bij een parkeerplaats naast de shop van het tankstation. Het bedrijf claimde dat de vergunning geweigerd had moeten worden omdat de aanwezigheid van 2 locaties waar geladen kan worden onveilig situaties zou opleveren. Klanten moesten volgends Fastned in een ogenblik kiezen welke afrit ze moeten nemen: naar het tankstation of naar Fastned. Daarvoor was zelfs een filmpje door Fastned aangeleverd (met een acteur) om dit uit te beelden. De Raad van State ging echter niet mee in de redenering dat de huidige situatie zulke onveilige situaties zou opleveren. En na diverse bezwaarprocedures en rechtszaken heeft de Raad van State dus nu beslist dat de minister zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de vergunning niet zal leiden tot zodanig onveilige verkeersituaties dat de vergunning wegens strijd met het vereiste gebruik van de verzorgingsplaats had moeten worden geweigerd. Fastned verloor deze zaak dus.

Reactie
Karin Kok, BETA-lid, is blij met de voor haar positieve uitspraak. Karin Kok: “Het belang van deze uitsprak is niet alleen groot voor mij, maar ook voor andere tankstations in een soortgelijke situatie. Fastned kan sowieso niet het alleenrecht claimen op een laadpaal op een bepaalde locatie, in ons ieder geval ook niet uit overwegingen van verkeersonveiligheid. Daarbij wisten ze al vanaf het begin toen ze in deze business langs de Rijkswegen stapten, wat de voorwaarden waren. Het was vanaf de eerste dag duidelijk dat ook zittende vergunninghouders van tankstations laadpalen mochten neerzetten. Dan moet je nu niet doen alsof dat vreemd is. Ook andere aangevoerde gronden (bijvoorbeeld de schaarste van de soort vergunning etc.) werden in casu niet gegrond geacht. Het duurde lang maar het was de moeite waard.”

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken