Even voorstellen: bestuurslid Michel Iesberts

Beste collega’s,

Graag wil ik mijzelf als nieuwbakken bestuurslid kort voorstellen. Mijn naam is Michel Iesberts en ik ben sinds 1986 werkzaam in de brandstofbranche, begonnen op het hoofdkantoor van Mobil aan de Westblaak in Rotterdam.

Mobil was in die tijd een samenwerking aangegaan met Syston, een dochteronderneming van Vendex, om gezamenlijk tankstations te exploiteren. Mobil verzorgde het voorterrein en Syston de shop en het personeel. Een samenwerking die ruim 30 jaar geleden niet werkte, maar tegenwoordig steeds gebruikelijker wordt.

Mijn eigen bedrijf Tanqplus, exploiteert 22 tankstations. Bij 18 van deze locaties werken we samen met een oliemaatschappij. Wij verzorgen de shop, wasgelegenheid en personeel en de oliemaatschappij regelt de brandstoffen.

Nu in 2019 werkt deze combi uitstekend. Dat heeft zeker te maken met de sterke concurrentie op prijsgebied van de brandstoffen. Vaak heb je als exploitant en ook als dealer niet de marge om concurrerend te zijn in jouw regio. Waar wij zelf de brandstof exploiteren, onder andere met 3 Peutstations, proberen wij goed te prijzen; dit wil zeggen, een scherpe prijs voor de klant en een acceptabele marge voor ons.

Bij Tanqplus werk ik samen met Hans van Tol en zijn dochter Kelly van Rijn en daar is onze filosofie: “samen ben je sterk,” vandaan gekomen. Onze branchevereniging is ontstaan uit een samenwerking van een sterke groep ondernemers, dit ondersteun ik van harte.

Al sinds de oprichting in 1991 ben ik betrokken bij BETA. Mijn toenmalige baas en latere compagnon Martin van Tol was medeoprichter en de eerste penningmeester. Als Martin’s administrateur verzorgde ik al in 1991 de administratie van onze branchevereniging.

De bestuursleden van BETA hebben ieder een aantal portefeuilles, waar dan weer een ander bestuurslid meekijkt en meedenkt. Zo worden alle lopende zaken goed afgedekt. Hierbij worden we uitstekend ondersteund vanuit het secretariaat: De Eendracht. Mijn portefeuilles zijn BETA werkt (cao) en Tabak. Tevens denk en kijk ik mee met Veiligheid, BETA Wassen en BETA Food.

Tanqplus heeft momenteel zo’n 160 medewerkers. Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan met een diversiteit aan mensen en dus verschillende verwachtingen en wensen. Dit wil ik graag inzetten bij de cao onderhandelingen. Ik vind een duidelijke, goed werkbare en eerlijke cao super belangrijk. Uiteraard moeten de landelijke loonontwikkelingen en marktomstandigheden in acht worden gehouden. Maar, net zo belangrijk is dat onze cao ook blijft staan wanneer het economisch minder goed gaat. Onze branche blijft immers in ontwikkeling. Dat Tabak belangrijk is, behoeft geen toelichting, hier maakt BETA zich uiteraard sterk voor onze leden. Het ontmoedigings- en prijsbeleid van de overheid blijft voor ons een grote uitdaging. BETA volgt de ontwikkelingen in tankstationland op de voet.

Food is ‘hot’ en ook hier wil BETA voorop lopen, denk hier aan advisering, raamovereenkomsten, informatie over equipment, trainingen, vergunningen, events, enzovoort.

Ik zie u graag op een van de volgende BETA bijeenkomsten!

Hartelijke groet,
Michel

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken