EU: 55% minder CO2-uitstoot in 2030

Denkt u ook dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen met die CO2 reductie? Nou daar kunt u zich in vergissen, want door de EU is nu besloten dat er een reductie van 55% CO2 komt. Nog meer dan eerst was afgesproken. Het Europees parlement hamerde erop de lat op 60% minder uitstoot CO2 te leggen, maar dat ging niet door en dus werd 55% reductie afgesproken. Er is tevens afgesproken dat het terugdringen van de uitstoot voorrang moet krijgen. En dat raakt onze branche dan weer. Het akkoord moet nog wel officieel worden goedgekeurd door de verschillende EU-landen zelf, maar wij moeten er allemaal wel serieus rekening mee houden dat ook Nederland flink aan de bak moet met deze extra reductie.

Advies
Duidelijk is wel dat er veel druk is om CO2 te verminderen. Dat heeft ook weer veel invloed op het beleid in Nederland en dus zullen we er steeds meer rekening mee moeten gaan houden als ondernemers in onze branche dat er veel gaat veranderen voor de verkoop van fossiele brandstoffen. Aan de andere kant wordt telkens weer duidelijk we voorlopig nog niet zonder kunnen. Een mix van fossiel en emmissievrije brandstoffen/energiedragers zal dan ook voorlopig de realiteit worden en blijven op tankstations in Nederland. Maar dat we vanuit de EU gedwongen worden te gaan veranderen in de toekomstige bedrijfsvoering dat is duidelijk. Het is dus beangrijk dat wij in onze branche ons daarin goed verdiepen. Wat betekent dit voor mij? BETA is daar druk mee bezig. Vraag om advies voor uw individuele bedrijf voor maatwerk aan Chris van der Straaten via chris@eendrachtbv.nl of bel met het secretariaat via 010-41 111 80.

Zie ook de eerder geplaatste artikelen “stapsgewijs een snellader” en “stap voor stap naar waterstof tanken“.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken