Ook overheid ziet tankstations als ‘energielocaties van de toekomst’

Waarom werd BETA niet eerder gevraagd om haar visie te geven en haar kennis te delen met de overheid omtrent de rol van tankstations in de transitie naar hernieuwbare energie en het post-fossiele tijdperk? Wij zijn niet alleen maar fossiel en zijn al eerder getransformeerd van kolen naar motorbrandstoffen toen onze klanten dat vroegen. We kennen de markt en zijn flexibel. Daarom is BETA trots en blij dat er eindelijk “tankstations” genoemd worden in het concept dat we eerder mochten zien van de nieuwe brandstofvisie. Wim van Gorsel en Lisanne Henneveld gingen op verzoek van het ministerie van I&W naar Den Haag om te praten over de rol van tankstations in de Energietransitie. Dat dat succesvol blijkt te zijn geweest is mooi!

2014
In 2014 werd ‘Een duurzame brandstofvisie met LEF’ gepresenteerd. Hierbij werd een strategie ontwikkeld waarmee Nederland naar een toppositie moest gaan binnen enkele niches zoals bijvoorbeeld elektrisch rijden. Het was in die tijd al te voorzien dat de realiteit de beleidsplannen in zou halen. In concept wordt er nu gewerkt aan de hernieuwde brandstofvisie waarin vooruitgekeken wordt naar 2030 met 2025 als tussendoel en 2050 als toekomstbeeld. Deze visie moet anders worden. Het streven van deze visie over energiedragers in de mobiliteit is om alternatieve energiedragers centraal te zetten. Daarvoor zijn vele betrokken branches om advies gevraagd. Ook BETA gelukkig. Eindelijk.

Inbreng BETA
De komende  jaren komt er een grote transitie op ons af omdat het aandeel fossiele brandstoffen zal gaan dalen en grotendeels vervangen worden door elektriciteit en waterstof. Met een fijnmazig netwerk van bemande locaties door het hele land zijn onze tankstations de perfecte knooppunten om de benodigde infrastructuur daarvoor te verzorgen.  Want als MKB bedrijven met unieke locaties kunnen wij als geen anderen veranderen om te leveren wat de klanten van ons willen door over te gaan naar waterstof en elektrische snelladers met bijbehorende moderne concepten voor voorzieningen ernaast. En dát hebben we kunnen uitleggen bij het ministerie die dat goed begreep. We moeten onze boodschap steeds naar voren brengen en herhalen. Dat is belangrijk en blijkt gelukt.

Tank- en Laadinfrastructuur
Er wordt gesproken in het concept over het gebruik van de bestaande infrastructuur van de huidige tankstations als energielocaties van de toekomst. En daar zijn wij als BETA trots op. Ook wordt er melding gemaakt dat deze stations meestal op strategische locaties liggen waar het wegennet goed op aansluit. Dat is noodzakelijk voor het gebruik van duurzame en hernieuwbare energiedragers in de komende decennia. Daarvoor is namelijk een passend netwerk aan laad- en tank infrastructuur nodig. En laten wij dat nou net hebben….. Er wordt gelukkig tóch geluisterd naar BETA.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken