Elektrisch laden onder spanning

Inmiddels haalt de strijd tussen de petrolbranche en Fastned ook de mainstreammedia. Wat is er aan de hand?

Fastned wil haar netwerk uitrollen en verdedigen. Dit doet Fastned onder meer door te stellen dat “onze stations” geen elektrisch laden mogen aanbieden. Een ridicule gedachte als je bedenkt dat onze corebusiness het vullen van auto’s is met energie.

Daarnaast wil Fastned ook service kunnen verlenen aan automobilisten die komen laden  door het bouwen en exploiteren van winkels.

Een liberale gedachte zou zijn, laat de markt het regelen c.q. “moge de beste winnen”. Zo eenvoudig ligt het echter niet. Om de verzorgingsplaatsen langs de snelwegen te mogen huren worden velen miljoenen betaald en er wordt ook nog eens gigantische geïnvesteerd. Om deze huurbedragen en investeringen te kunnen verantwoorden moet je concurrent niet op hele goede voorwaarden een locatie naast je kunnen huren en is enige duidelijkheid wel noodzakelijk.
– Hoe bestendig is je businessmodel in de toekomst?
– Krijg je bij verlies van de huurrechten je niet afgeschreven investeringen vergoed?
– Welke concurrentie kan je verwachten?
– En op welke voorwaarden kan de concurrentie zich vestigen.

Met de Staat is afgesproken dat er geen nieuwe locaties uitgeven zouden worden langs de snelweg. Inmiddels zijn er op veel plekken wel Fastned locaties gebouwd. Naar mijn mening staat dit op gespannen voet met de afspraak geen nieuwe locaties uit te geven. De gedachte van de afspraak was immers dat het vullen van auto’s met energie door onze branche verzorgt zou worden op een gemaximeerd aantal locaties. Op deze afspraak met de Staat zijn huurafspraken, veilingbedragen en investeringen gebaseerd.

Dat Fastned de ruimte heeft gekregen een netwerk te bouwen is naar mijn mening gebaseerd op het feit dat de wens groot was elektrisch laden op grote schaal aan te bieden en onze branche destijds nog niet toe was aan deze uitrol vanwege het gebrek aan elektrische auto’s. Groei van wagenpark en infrastructuur moeten wat mij betreft in een logisch tempo plaatsvinden.

Op dit moment zijn de initiatieven in onze branche talrijk en wordt er stevig geïnvesteerd op onze stations nu de automarkt voor elektrisch laden volwassen is geworden door het aanbieden van een ruim aanbod en de consument er graag een aan wil schaffen. Het eventuele verwijt dat “wij” niet zouden willen investeren in elektrisch is dan ook ongegrond.

De Benzinewet had als doel een gelijk speelveld te creëren langs de snelweg. De Staat lijkt nu door traag handelen en een zwalkend beleid een oneerlijk speelveld te creëren voor elektrisch laden. Het is echter nog niet te laat. Op dit moment wordt er beleid gemaakt voor het inrichten, beheren en exploiteren van de verzorgingsplaatsen. Uiteraard letten wij als BETA goed op dat hier een evenwichtig, eerlijk en bestendig model uitkomt.

Op dit moment is het volgens de Raad van State zo dat onze stations als aanvullende ondergeschikte activiteit op de basisvoorziening elektrisch laden mogen aanbieden. Bij mij als jurist rijzen dan twee vragen:
1. Waarom zou elektrisch laden geen basisvoorziening / hoofdactiviteit zijn voor onze stations? Wij doen toch al ruim 100 jaar niets anders dan het vullen van auto’s met energie.
2. Hoe meet je ondergeschiktheid? Indien je dat doet op basis van omzet c.q. marktaandeel dan kunnen we nog heel wat elektrische laadpalen plaatsen. Als je meet in het aantal opstelplaatsen dan hou je volgens mij onvoldoende rekening met het feit dat een elektrische laadbeurt grofweg 5x zo lang duurt als een tankbeurt.

Inmiddels is er jurisprudentie dat Fastned ook “winkels” mag bouwen. Het lijkt mij dat deze winkels maar zeer beperkt mogen zijn. Geredeneerd vanuit het feit dat de basisvoorziening voor Fastned elektrisch laden is kan het immers niet anders dan dat de winkels als aanvullende activiteit maar heel erg klein mogen zijn.

Hoe het ook zij er is een hoop onduidelijk en het is geen goede zaak dat rechters moeten bepalen wat het speelveld is. Hopelijk komt er dan ook snel duidelijkheid over hoe het speelveld wordt langs de snelweg. Deze onduidelijkheid is reden geweest de voorzieningenrechter te verzoeken de aankomende veiling van huurrechten voor de snelweglocaties uit te stellen. Mijn verwachting is dat de veiling gewoon doorgaat en de rechter dus niet overgaat tot uitstel.  Er is geen spoedeisendheid, de onduidelijkheid bestaat al even en de Staat is kredietwaardig genoeg om eventuele schade te vergoeden. Een mooie steun in de rug is dat wij als branche vol door kunnen gaan met het uitrollen van elektrisch laden; hetgeen logisch is nu wij de energiestations zijn van verleden, heden en de toekomst!

Chris van der Straaten

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken