E10, hoe gaat dat straks?

Realiseert u zich dat u vanaf 1 oktober 2019 E10 moet gaan verkopen (tenzij u maar 1 soort benzine kunt verkopen) en dat u veel vragen van klanten zult krijgen?

Er is op 14 juni een wijziging gepubliceerd van het Activiteitenbesluit en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging waardoor er per 1 oktober 2019 nieuwe regels zijn die zich richten tot tankstationsondernemers. Wat betekent dat voor u en uw personeel?

Tankstations
De nieuwe regels richten zich tot houders van tankstations die tenminste 2 soorten benzine kunnen aanbieden voor de openbare verkoop. In de praktijk betekent dat deze tankstations beschikken over een ondergrondse tankinfrastructuur om ten minste twee soorten benzine op te slaan en via een geheel van pompen, leidingen en vulpistolen op de afleverzuil voor consumenten beschikbaar maken. Dergelijke tankstations worden verplicht om in ieder geval voor de helft van de aanwezige vulpistolen voor de aflevering van benzine, te beschikken over vulpistolen voor de aflevering van E10. Voor de overige helft van de beschikbare vulpistolen voor de aflevering van benzine is de tankstationhouder vrij in de keuze van het aanbieden van het soort benzine.

Geschiktheid auto’s
Omdat in Nederland niet alle bestaande benzineauto’s geschikt zijn om langdurig op E10 te rijden maar wel op E5, kunnen tankstations die 2 of meer soorten benzinekunnen aanbieden, ervoor kiezen om -naast E10- ook E5 of een andere soort benzine (w.o. protectiongrade als Premium) aan te bieden. De nieuwe regels houden ook in dat een tankstation dat slechts één soort benzine kán aanbieden, keuzevrijheid heeft in het soort benzine dat de consument wordt aangeboden. Met name voor dit punt heeft BETA zich sterk gemaakt tijdens het vooroverleg opdat de kleinere stations ook keuzevrijheid blijven houden. Daarmee kan de beschikbaarheid van een benzine -geschikt voor alle benzinemotoren- op elk tankstation worden gegarandeerd.

Om de kijken of een auto geschikt is voor E10 moet de consument of klant éérst kijken op www.e10check.nl. Het betreft voornamelijk auto’s die gebouwd zijn vóór het jaar 2000. Voorzichtigheid bij advies blijft geboden ook al zijn er nauwelijks grote problemen bekend bij kortdurend gebruik. Maar echte problemen worden niet verwacht omdat bij de meeste benzinestations naar verwachting ook een soort benzine zal worden aangeboden die geschikt is voor auto’s die niet geschikt zijn voor langdurig E10-gebruik. Naar verwachting zal E10 concurrerend in de markt worden gezet door de leveranciers.

Hoofdlijnen wet
Brandstofleveranciers moeten volgens de Wet milieubeheer een deel van hun brandstoffen uit hernieuwbare brandstoffen halen. Dit is de zogenaamde jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer. Dit kan door bio-ethanol bij benzine te mengen. Met de E10 verplichting (maximaal 10% bio-ethanol) wordt tegemoet gekomen aan de invulling van de aangenomen motie Dijkstra uit 2016. Met de verplichting wordt er binnen de limiet) voor conventionele biobrandstoffen meer zekerheid verkregen over de inzet van conventionele biobrandstoffen met een hoge CO2-reductie en lage indirecte CO2-emissie. De wijzigingen richten zich ook op de verplichte voorlichting van brandstofleveranciers aan consumenten over o.m. het biobrandstofgehalte.

Duurzame biobrandstoffen in benzine dragen net als andere biobrandstoffen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ethanol uit fossiele grondstoffen doen dat niet. Op dit moment wordt bij benzine in veruit de meeste gevallen voor maximaal 5% bio-ethanol; (E%) bijgemengd en E is volop beschikbaar voor de consument. Er is in Nederland maar een beperkt aantal tankstations die nu maximaal 10% bio-ethanol (E10) aanbieden. In ons omringende landen zoals België, Duitsland en Frankrijk is al volop E10 te krijgen. Er zijn hier geen belemmeringen om E10 te verkopen maar daar werd geen noodzaak toe gevoeld. Maar het verdient volgens de overheid de voorkeur om zoveel mogelijk duurzame bio-ethanol als conventionele brandstof in te zetten. Daarom de invoering per 1 oktober van de verplichting om E10 te verkopen. Het vervangen van een soort benzine door E10 kan eenvoudig omdat de technische installatie bij wisseling van soort benzine niet hoeft te worden aangepast. Er is daarnaast gekozen voor de ingangsdatum van 1 oktober omdat brandstofleveranciers het zomermengsel van benzine dan vervangen door het wintermengsel waardoor er geen apart moment gekozen voor de vervanging door E10.

Campagne
Er komt eind augustus een door alle partijen betrokken voorlichtingscampagne voor het grote publiek. De tankstationondernemers zijn verplicht op grond van het Activiteitenbesluit de klant te informeren welke soort benzine hij tankt. Vanaf 12 oktober vorig jaar moet hij dat zal doen middels stickers op de afleverzuil en vulpistolen. Daarom zal de ondernemer ook per 1 oktober a.s. ervoor zorg moeten dragen dat er een E10 stickers wordt geplakt op afleverzuil en vulpistolen. Bestel deze daarom tijdig bij uw stickerleverancier of oliemaatschappij. Sommige tankstationondernemers worden door hun vergunningverlener verplicht om door een prijszuil de klant te informeren. Deze ondernemers zullen wanneer zij E0 gaan verkopen ook deze zuil hierop aan dienen te passen. Geschat wordt dat er tussen de 250 en 500 tankstations verplicht een prijszuil hebben. Over de aanstaande campagne zullen wij u nog later via deze nieuwsbrief berichten.

OOTW
Er is een e-learning in de maak voor uw personeel om de klanten goed te kunnen voorlichten over E10. Check hiervoor regelmatig de website van OOTW via www.ootw.nl.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Lisanne Henneveld via het secretariaat op nummer: 010-4111180 of mail naar lisanne@eendrachtbv.nl.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken