Doe mee aan vermindering zwerfvuil bij tankstations

In het belang van de branche is een groener imago van tankstations belangrijk. Doe daarom vooral mee als tankstation ondernemer aan de vermindering van zwerfafval op uw terrein.

BETA deed vorig jaar al mee als partner van NederlandSchoon aan vier projecten (Rotterdam-Noord, Zaandam, Meierijstad en Heerenveen) in Nederland om bij tankstations het zwerfvuil te verminderen. En met name PET-flesjes.

Het effect van de aanpak van NederlandSchoon op straat wordt minutieus gemonitord door tellingen van het verzamelde grof zwerfafval. Daarnaast worden de afvalstromen opgeveegd van straat, worden de stromen uit de openbare afvalbakken geanalyseerd en de flesjes uit de inmiddels bekende oranje flesjesbakken gerecycled.

Dit gebeurt mede omdat de staatsecretaris wil dat er een totale reductie plaatsvindt van 70%-90% van het zwerfafval in Nederland. Bovendien moet 90% van de petflesjes worden gerecycled omdat zij anders statiegeld op PET-flesjes in 2021 wil invoeren. Daar zitten wij als branche natuurlijk niet op te wachten. Dit geeft heel veel rompslomp en extra werk, naast alles wat een kassamedewerker nu ook al moet doen.

Friesland zwerfafvalvrij
Nederlandschoon heeft een vervolgaanpak gestart en focust zich nu op Friesland. Er doen 18 gemeenten actief mee. Vrijwilligers zijn in verschillende Friese gemeenten aan de slag om Friesland op te schonen in het kader van o.a. Skjin Wetter, georganiseerd door de Friese Milieu Federatie. Een uitgelezen moment om de aanpak Friesland zwerfafvalvrij van start te laten gaan.

Wat betekent dit in de praktijk?
Als eerste een partnerschap in brede coalitie door betrokkenheid en samenwerking in de regio en het mobiliseren Friese vestigingen, medewerkers en consument. BETA roept haar leden op hieraan mee te doen. Vervolgens actie in de regio door een groter adoptiegebied te claimen (100m), afvalbakken te plaatsen, periodieke opschoonacties in 2019/2020 en communicatie-inzet via eigen kanalen. Op die manier is dit ook een statement naar de overheid en maatschappij toe. Oók tankstations werken mee aan een schone omgeving en duurzamere samenleving!

Laat zien dat je meedoet…
Straal uit dat een schone omgeving belangrijk is. Communiceer met medewerkers over de 25 meter richtlijn voor schoonhouden rondom de grens van de locatie. Het gaat bijvoorbeeld om papieren handdoekrollen, plastic diesel wegwerphandschoentjes, papieren koffiebekers, papieren trechters en 0,5 liter petflesjes. Communiceer verder richting uw klant dat NederlandSchoon de actie ondersteunt. Organiseer ‘Schoon Belonen’ acties (incentives) en zorg voor lokale en regionale PR. Er is een starterspakket beschikbaar voor elke locatie met flyers, gepersonaliseerde raamstickers, stoffer en blik en afvaldozen. Speciaal voor BETA-leden zijn er ook nog grote oranje afvalbakken beschikbaar. Deze kunnen ook weer naar locatie of ondernemer gepersonaliseerd worden.

Alternatief
Mochten de door de rijksoverheid gestelde doelen voor afvalvermindering niet gehaald worden, dan dreigt er statiegeld op petflesjes geheven te gaan worden. Dit traject is al gestart met voorbereidende werkzaamheden opdat er mogelijk in 2021 van start gegaan kan worden. Helaas, maar waar. Daarom is het belangrijk dat onze branche zich ook van haar beste kant laat zien.

Dus als u ook mee wilt doen, graag een mail sturen naar Lisanne Henneveld via lisanne@eendrachtbv.nl of bel met 010-4 11 11 80.
Ik ben benieuwd. U ook?

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken