Displayban nu twee weken actief, waar moet u op letten?

Sinds 1 januari 2021 is de displayban ook actief bij tankstations. Dit betekent dat met ingang van de displayban tabak niet meer in het zicht mag liggen, maar vanuit een kast of la moet worden verkocht. Het naleven van deze ingrijpende maatregel is voor u als tankstationondernemer wel van groot belang! Overtreding van de regels kan leiden tot hoge boetes en sancties zoals we die kennen van de leeftijdscheckcontrole. Nu de displayban al even actief is, is het belangrijk om na te gaan of u de geldende regels naleeft. Hierbij een overzicht van de geldende regels (als voorbeeld van een opbergmiddel is een kast genomen, dit kan ook een la of ander opbergmiddel zijn).

Openen kast
U mag de kast slechts openen bij de verkoop van rookwaren (het pakken van de desbetreffende rookwaren) en bij bevoorrading van het schap. Op het moment van openen mag er slechts 1,5 vierkante meter aan rookwaren in de kast zichtbaar zijn. De deur mag daarnaast ook alleen worden geopend door de eigenaar of het personeel, dit laatste punt zal echter altijd aan de orde zijn op een tankstation.

Uitstraling kast
De uitstraling van de kast moet ‘neutraal en sober’ zijn, mag niet teveel afwijken van de winkelinrichting en er mogen geen licht- en/of geluidseffecten op de kast worden aangebracht. De NVWA heeft aangegeven dat bijvoorbeeld zwart, grijs of wittonen toegestaan zijn voor de kleur van de kast.

Aanduiding op de kast
De aanduidingen op de kast moeten net als de uitstraling neutraal en sober zijn en mogen niet teveel afwijken van de winkelinrichting. Het belangrijkste aspect bij de aanduiding van de kast is dat de aanduiding niet teveel de aandacht moet trekken. U mag op een neutrale manier één keer de term ‘tabak’ of ‘rookwaar’ aanbrengen + de NIX18 sticker. Als uw tabakskast bestaat uit meerdere deuren mag u dit dus maar op één deur aanbrengen. U kunt voor de rookwaren-stickers gebruik maken van de stickers die BETA beschikbaar heeft gesteld voor haar leden.

Schoonmaken en bevoorraden
In de regeling van de NVWA wordt aangegeven dat schoonmaak en bevoorrading zoveel mogelijk buiten openingstijden moet plaatsvinden. Voor sommige stations die 24 uur per dag open zijn of maar korte tijden dicht zijn is het mogelijk om dit tijdens openingstijden te doen. De NVWA geeft hierbij wel aan dat de kastdeuren hierbij niet onnodig lang open mogen blijven staan.

Boetes en sancties
De boetes die worden gehanteerd voor het niet naleven van de regels omtrent de displayban zijn vergelijkbaar met een overtreding m.b.t. de leeftijdscontrole. De boetes zijn gelijk aan de al geldende regels omtrent het reclameverbod op tabak, dit betekent dat boetes kunnen verschillen tussen €450 en €450.000. Daarnaast kan er bij het opnieuw overtreden van de regels een hogere boete worden uitgedeeld. Het is voor u als ondernemer daarom ook extra belangrijk om vanaf het begin af aan te waarborgen dat uw shop aan deze regels voldoet.

Heeft u vragen omtrent de displayban of wilt u graag rookwarenstickers ontvangen, neem dan contact op met het BETA-secretariaat via 010-411 1180 of mail naar steven@eendrachtbv.nl.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken