Digitale tool beschikbaar over impact Klimaatakkoord voor u

Er is nu een nieuwe tool beschikbaar om inzage te krijgen in de gevolgen voor u en uw station. Waarom en waar?

Klimaatakkoord
Veel zaken en maatregelen uit het Klimaatakkoord zijn voor mkb-ondernemers van belang. Het ministerie van EZK heeft in 2019 een MKB-impacttoets laten uitvoeren om de effecten van het Klimaatakkoord op het mkb inzichtelijk te maken. Uit deze impacttoets bleek onder meer dat veel ondernemers het lastig vinden om in te schatten wat het Klimaatakkoord van hen vraagt en dat zij de informatie van de overheid hierover vaak verwarrend vinden. Om dit onderdeel uit de Impacttoets te beantwoorden is een digitale tool ontwikkeld om het mkb te informeren over-, en te ondersteunen bij het vinden van kansen en verplichtingen voor hun specifieke branches en situatie: MKB Klimaatwerk.

MKB Klimaatwerk
MKB Klimaatwerk geeft informatie over de afspraken uit het Klimaatakkoord die nu en in de toekomst een inspanning zullen vragen, maar ook over de kansen, zoals subsidies om te verduurzamen. En met het verduurzamen van zijn of haar bedrijf kunt u als ondernemer ook nieuwe businesskansen creëren. Vanuit MKB Klimaatwerk wordt de ondernemer naar meer specifieke tools en websites geleid, zoals die van DEB (Duurzaam.Energie.Besparen = initiatief van MKB-Nederland) of sites die ondersteunen bij het aanvragen van subsidieregelingen.

Website
De website bestaat grofweg uit 3 onderdelen:

  1. Het Klimaatakkoord in vogelvlucht met een tijdlijn met momenten waarop afspraken uit het Klimaatakkoord ingaan.
  2. Een Regelhulp die advies op maat levert over kansen (zoals subsidies, mogelijke besparingen en ondernemingskansen) en mogelijke verplichtingen die van toepassing zijn voor de ondernemer per thema.
  3. Inspirerende en motiverende praktijkvoorbeelden van ondernemers in dezelfde branche in de vorm van korte filmpjes, met de focus op economische kansen.

Waar te vinden?
De tool staat nu online en is te vinden op www.mkbklimaatwerk.nl. Daar vindt u ook een filmpje over een tankstation. Zie HIER 

Voor verdere vragen kunt u terecht bij Lisanne Henneveld via lisanne@eendrachtbv.nl of bel 010-41 111 80.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken