Contactloos betalen: Zo zit het

Wij hebben u al in meerdere artikelen op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen omtrent contactloos betalen op tankstations. Afgelopen weken kwamen er weer meer vragen binnen, onder andere naar aanleiding van brieven die ondernemers van hun bank hebben ontvangen. Wellicht heeft u ook een brief ontvangen en heeft dit meer onrust gezaaid dan duidelijkheid geboden. Er is echter op dit moment nog niks veranderd ten opzichte van ons eerdere berichtgeving.

Dit betekent dat de regels nog steeds zijn:
• Vanaf 1 juli 2020 dienen alle nieuw te plaatsen terminals uitgerust te zijn voor contactloze betalingen. De Betaalvereniging Nederland zal toezicht houden op de voortgang en implementatie van dit alles.
• Met ingang van 31 december 2021 zal er indien contactloos niet wordt aangeboden een extra transactie fee worden doorberekend. Een vrijstelling behoort dan niet meer tot de mogelijkheden. Dit betekent dus dat er geen verplichting is om te investeren maar dat het niet investeren consequenties heeft in de vorm van een extra trx fee per 1-1 2022.

U kunt daarom ook bovenstaande regelingen aanhouden. Als u voornemens bent om uw buitenpaal niet te vervangen, omdat de investering bijvoorbeeld te kostbaar is, zal u vanaf 1 januari 2022 alleen een extra trx fee moeten betalen. Dit is een soort ‘boete’ die de bank ontvangt van de kaartaanbieder en aan u als ondernemer doorbelast.

Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwe regels omtrent betalingsverkeer? Neem dan contact op met het BETA-secretariaat via 010-411 11 80 of mail steven@eendrachtbv.nl.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken