Nieuws

CAO voor Tankstations en Wasbedrijven

Cao-verhoging vanaf 1 februari 2021

Eind 2019 – nog voor corona – heeft BETA een nieuwe cao voor Tanksations & Wasbedrijven afgesproken. Hierin is ...

CAO Tankstations & Wasbedrijven 2020-2021 algemeen verbindend verklaard

De CAO voor de tankstation- en wasbedrijvenbranche voor de jaren 2020 en 2021 is vanaf dit moment algemeen ...

Afdracht aan CAO-fondsen dit jaar later dan gebruikelijk

Mogelijk is het u al opgevallen, maar u heeft dit jaar nog geen bijdrage betaald aan de cao-fondsen (SFTW ...

Wettelijk minimum lonen (WML) per 1 juli 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon (WML) stijgen per 1 juli 2020 met 1,6 procent ten opzichte van januari ...

Principeakkoord nieuwe CAO Tankstations & Wasbedrijven bereikt

BETA en BOVAG hebben met de vakbonden FNV, CNV, LBV en De Unie een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe ...

CAO onderhandelingen weer in volle gang

Aan het einde van dit jaar eindigt onze cao, en de onderhandelingen over de verlenging van een nieuwe zijn ...