BETA loonkosten en premiebesparing

Samen met VCSW zorgen we ervoor dat u zoveel mogelijk gebruik kunt maken van de voordelen binnen de sociale wet- en regelgeving

Zijn er bijvoorbeeld wisselingen in het personeelsbestand, fusies of overnames geweest ? Dan is het zeer waarschijnlijk zinvol om van alle werknemers de diverse afgedragen premies te laten controleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Whk, WAB, LKV en LIV. Een controle door VCSW kan direct geld opleveren, zelfs tot 5 boekjaren terug. Mochten er regelingen onbenut zijn gebleven dan worden deze teruggevorderd.

Daarnaast kunt u als ondernemer met de dienst VCSW- Zekerheid voor zorgen dat u nu en in de toekomst geen gelden meer misloopt en u als ondernemer altijd op de hoogte bent van evt. veranderingen in de wetgeving. Zo kunnen er bijvoorbeeld voordelen te behalen zijn omtrent LKV en controleren zij alle zaken omtrent de sociale wetgeving bijvoorbeeld het LIV. Bijgaand wat extra informatie omtrent het LKV en LIV

Wat is het LKV?
Het LKV (Loonkostenvoordeel) is een tegemoetkoming voor werkgevers die iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of herplaatsen uit de volgende groepen:
– oudere werknemers (vanaf 56 jaar);
– werknemers met een arbeidsbeperking;
– werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
– herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers.

Hiermee krijgen kwetsbare groepen betere kansen op de arbeidsmarkt. Het LKV vervangt met ingang van 1 januari 2018 de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer. Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen is voor alle groepen een doelgroepverklaring vereist. Voor de huidige premiekortingen was alleen een doelgroepverklaring vereist voor oudere werknemers (vanaf 56 jaar). Het vaststellen van de tegemoetkoming vindt voor het eerst plaats in 2019 over 2018.

Wat is het LIV?
Het LIV (Lage inkomensvoordeel) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Een laag loon is in 2017 een gemiddeld uurloon van minimaal € 9,66 en maximaal € 12,08. Daarnaast dient voor de werknemer minimaal 1248 verloonde uren per jaar in de loonaangifte zijn opgenomen. Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het vaststellen van de tegemoetkoming en de uitbetaling vindt voor het eerst plaats in 2018.

Als BETA-lid kunt u direct profiteren! Als er geld wordt teruggevorderd draagt u een deel daarvan af als vergoeding aan VCSW. Het kost u niets, dus laat vandaag nog uw contactgegevens achter op: info@beta-tankstations.nl

Flyer Loonkosten- en premiebesparing