BETA inzamelen olie-, water- en slibmengsels

Het partnership met Teeuwissen Rioolreiniging biedt u extra voordelige tarieven en uitstekende service voor het inzamelen van olie-, water- en slibmengsels uit olie afscheidingsinstallaties.

Al vele jaren heeft BETA naar volle tevredenheid een partnership met Teeuwissen Rioolreiniging en kunt u als lid gebruik maken van extra voordelige tarieven en uitstekende service voor het inzamelen van olie-, water- en slibmengsels uit olie afscheidingsinstallaties.
Olieafscheiders dienen ter opvang van slib en minerale oliën. Wanneer een grote hoeveelheid olie in de afscheider komt, ontstaan lozingsproblemen. De vlotter of automatische afsluiter sluit de leiding namelijk af. Het is daarom belangrijk uw olieafscheider goed te onderhouden.

Bij Teeuwissen Rioolreiniging worden de werkelijk ingezamelde kilogrammen olie, water en slib afkomstig uit de olieafscheider verrekend. Alle ADR/VLG voertuigen hebben een weeginstallatie. Het ingenomen olie, water en slib wordt in de eigen installatie verwerkt. Uiteraard gebeurt dit conform de huidige wet- en regelgeving waaronder half- en vijfjaarlijkse inspecties en het afmelden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).
Als extra service worden de installaties na reiniging visueel geïnspecteerd. Indien nodig worden onderdelen gerepareerd of vervangen. Mocht de installatie niet meer voldoen, dan kan Teeuwissen Rioolreiniging aan de hand van een nauwkeurige capaciteitsberekening een nieuwe olieafscheider plaatsen. Voordeel voor u is dat alles door één partij wordt verzorgd. Voor calamiteiten of storingen beschikt Teeuwissen over een 24/7 storingsdienst.

Lees hier onze BETA Flyer

Wilt u uw olieafscheider periodiek laten controleren en/of reinigen ? Vraag geheel vrijblijvend een BETA- offerte aan.