BETA bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Bestuurslid Wim van Gorsel en Lisanne Henneveld waren vorige week op bezoek bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) om de positie van tankstations te verduidelijken in de energietransitie. Omdat de gemeenten lokaal vergunningen geven en lokale partijen bijeen kunnen brengen, zijn zij voor ons als branche belangrijk. De VNG adviseert en informeert gemeenten en behartigt hun belangen. BETA doet hetzelfde voor haar achterban, de zelfstandige tankstationondernemers. Daarom is een gesprek eigenlijk vanzelfsprekend en ook heel zinvol om elkaar te vinden op het terrein van de energietransitie.

Tank- en laadinfrastructuur
Om de VNG te overtuigen van de belangrijke rol van tankstation met hun bestaande infrastructuur als uitvoerders van het Klimaatakkoord, brachten Wim en Lisanne de volgende boodschap:

In Nederland is het verstandig goed te kijken naar het zoveel mogelijk combineren van de tank- en laadinfrastructuur, ook van personen- en goederenvervoer.

Door het combineren van het aanbod van elektrische laadinfra, bio- en reguliere brandstoffen en mogelijk groene waterstof met een mobiliteitshub en flexwerk-functie en deze te richten op zowel het personen- als het goederenvervoer, is de kans op een rendabele exploitatie het grootst. Naast openbare laders en thuisladers (“langzaamladers”) zijn er ook forse investeringen noodzakelijk voor het realiseren van een snellaadnetwerk. De tankstations in Nederland bieden een fijnmazig netwerk om hiervoor de benodigde

infrastructuur te verzorgen. Het tankstation netwerk is ook geschikt voor post-fossiele brandstoffen, waaronder elektriciteit, en gaat graag deze uitdaging aan. De bestaande tankstations willen daarom graag meedenken over en investeren in snelladers. Ruimte is een schaars goed en tankstations zijn vanwege hun voorzieningen uitermate geschikt. Gemeenten kunnen daarvoor het gesprek aangaan met hun lokale tankstationondernemers en passende regelgeving  maken voor betere laadvoorzieningen en uitbreiding van noodzakelijke serviceactiviteiten in verband met de langere verblijftijd tijdens de oplaadbeurt. Ook kunnen gemeenten faciliteren in de contacten tussen transporteurs die hun wagenpark willen elektrificeren én de lokale tankstations met snellaad mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor waterstof.

Voorbeelden
Bovenstaande alinea kunt u gebruiken in uw communicatie met de gemeente of provincie. Deze tekst heeft Wim ook aangeleverd bij de RES (Regionale Energie Strategie) van provincie Zeeland. Dit zal de eerste RES zijn die uitkomt. Benadrukt u als ondernemer vooral uw rol in de uitvoering van de energietransitie.

BETA kan daarnaast echter nog enkele voorbeelden gebruiken hoe de gemeente u heeft gefaciliteerd met uw plannen voor de energietransitie voor uw tankstation. Die kunnen we dan wellicht bij de VNG aangeven als bruikbaar voorbeeldmateriaal voor hun achterban, de gemeenten. Mail graag naar lisanne@eendrachtbv.nl of bel met het secretariaat 010-41 11 180.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken