BETA bij symposium waterstof

“Inspirerend! Dat vond ik het Waterstofsymposium afgelopen woensdagmiddag in Hoogeveen. Veel sprekers die allen hun enthousiasme over de toepassing van waterstof binnen korte termijn en het liefst op grotere schaal, niet onder stoelen of banken staken.” Dat vertelt Lisanne Henneveld die voor BETA bij dit symposium aanwezig was.

Opslag elektriciteit
Waterstof (moleculen) en elektriciteit (elektronen) zijn de emissievrije energiedragers van de toekomst, voor mobiliteit maar ook in vele andere sectoren. De hiervoor te gebruiken energiebronnen zullen op termijn helemaal duurzaam zijn, zoals bijvoorbeeld windenergie vanuit zee. Afhankelijk van opslag, distributie en gebruik zullen de voordelen van moleculen of elektronen de keuze tussen waterstof en elektriciteit bepalen. Voor de automobilist maakt het uiteindelijk in zijn rijervaring niets uit: de auto rijdt elektrisch, emissievrij, duurzaam en stil. Deze energiedragers van de toekomst kunnen op vele manieren worden geproduceerd: op de Noordzee uit wind of geïmporteerd met schepen als vloeibare waterstof uit landen met veel zonne-energie. Onze havens en tankstations vervullen hier ook weer een belangrijke rol in ontvangst, opslag en distributie van waterstof en elektriciteit.

Gasleidingen ombouwen
Aardgas zal in de toekomst een minder grote rol gaan spelen dan dat het lange tijd heeft gedaan in de Nederlandse energievoorziening. Gasunie heeft Gasunie New Energy opgericht welke beoogt dat gasleidingen in Nederland worden omgebouwd tot waterstofleidingen. Ons land zou hierdoor één van de meest fijnmazige waterstofdistributienetwerken van de wereld kunnen krijgen waarmee we uiterst voordelig grote hoeveelheden waterstof kunnen transporteren.
Gasunie richt zich dus ook op verduurzaming van onze gasgerelateerde energievoorziening en zeker op waterstof. Men gaat investeren in een electrolyzer om duurzaam opgewekte stroom om te zetten in waterstof. Op termijn kan waterstof worden opgeslagen in de zoutcavernes van de aardgasbuffer waarin momenteel ook gas wordt opgeslagen. De energie-inhoud van een zoutcaverne is vele malen groter dan de grootste accupakketten stroomopslag ter wereld.

Marktvraag
Professor Ad van Wijk van de TU Delft legde uit dat grote hoeveelheden duurzaam opgewekte windenergie, ver op zee of zonne-energie in de woestijn kunnen worden opgewekt. Hoe krijg je die getransporteerd naar de plaats waar we de energie willen gebruiken? Hij liet zien hoe waterstof een grote rol gaat spelen in een duurzaam energiesysteem. Groene waterstofproductie, een waterstof infrastructuur via gasleidingen en een marktvraag in industrie en mobiliteit, moeten allemaal gelijktijdig en in samenhang met elkaar ontwikkeld worden. Bij voldoende volume zal de waterstofprijs snel dalen en de marktvraag zich ontwikkelen. De groene waterstofeconomie kan een enorme boost voor de Nederlandse economie betekenen en maakt ons minder afhankelijk van aardgas, nu de gaskraan verder is dichtgedraaid door de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Snelle ontwikkelingen
Het zware transport kan op korte termijn stiller, schoner en meer klimaatneutraal door grootschalig in te zetten op (bio)LNG. Een (bio)LNG truck heeft een grote actieradius. De techniek is ondertussen dermate door-ontwikkelt dat deze zeer betrouwbaar is geworden. Waterstof is voor het zware transport op (niet al te lange) termijn een zeer interessant alternatief. Waterstof biedt het voordeel van elektrisch rijden (zero-emission) gecombineerd met een grote actieradius. Daarvoor zijn inmiddels al nieuwe auto’s en trucks ontwikkeld en worden er deals of convenanten afgesloten. Lisanne: “Ik denk dat BETA nu moet aanhaken bij de platforms (waterstof en biobrandstoffen) die hierover gaan. De ontwikkelingen gaan heel snel nu, veel sneller dan gedacht en we moeten de boot niet missen. Wij willen de energielocaties van de toekomst zijn en dus ook waterstof, elektriciteit via laadpalen en duurzame(re) brandstoffen verkopen.

Alle sectoren zullen hun bijdrage moeten leveren om te gaan voldoen aan het mondiale Klimaatakkoord van Parijs waaraan Nederland zich verbonden heeft. Oliemaatschappijen, Gasunie, leasemaatschappijen en vooral ook tankstations zijn in deze voor de overheid belangrijke partners. Samen gaan we ons er sterk voor maken! BETA wil daarin graag mee voorop lopen.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken