BETA bij Benelux-vergadering op 10 mei in Brussel

BETA wordt gelukkig tegenwoordig gezien als de grootste en meest relevante partij op het gebied van tankstations in Nederland. Eind 2018 werd BETA al gevraagd om te komen naar een hoorzitting in Brussel bij het Beneluxparlement om te praten over grenseffecten van belastingherzieningen. Best logisch eigenlijk omdat BETA al vijf jaar geleden tegen de grote accijnsverhoging van 1 januari 2014 op motorbrandstoffen in Nederland was. Veel grenspomphouders kwamen financieel zwaar in de knel of gingen failliet of moesten hun station verkopen. BETA had daar uitvoerig voor gewaarschuwd.

Paleis der Natie
Wim van Gorsel en Lisanne Henneveld gingen heel vroeg op pad richting Brussel. Het onderwerp van de agenda was “De uitwisseling van gegevens over grenseffecten van belastingherzieningen”. Er waren eerder ook andere partijen al gehoord in deze zoals o.a. de Directe Belastingen Luxemburg. De hoorzittingen moeten uitmonden in een aanbeveling van het Beneluxparlement aan het Comité van ministers van de Benelux. De ontvangst was in het Paleis der Natie waar met name het Federaal Parlement van België zetelt. BETA werd hartelijk welkom geheten door de voorzitter André Postema en er werd Nederlands, Frans en Duits door elkaar gesproken. BETA-bestuurslid Wim van Gorsel hield met een PowerPoint presentatie een duidelijk betoog over BETA en de strijd tegen accijnsverhogingen zonder afstemming door Nederland met de buurlanden. Daarnaast had hij een sprekend rekenvoorbeeld van de miljoenen accijns die te Staat misloopt doordat er door ‘accijnsontwijkers ‘ over de grens getankt gaat worden bij de buurlanden. De aanwezig leden leken onder de indruk van deze cijfers.

Cijfers
Wim legde uit dat in slechts drie jaar tijd sinds 2016 de accijnsteruggave van België aan de Nederlandse transporteurs in hoogte was verdubbeld van 11,2 cent naar 24,7 cent! Vergeleken met Nederland betaal je 15% minder voor een gevulde tank in België en 30% minder in Luxemburg. Dat zijn toch nog forse verschillen die het omrijden om te tanken van transportauto’s naar buurlanden logisch maken. Verder berekende Wim in een duidelijk rekenvoorbeeld dat het totale verlies van accijns voor de Nederlandse Staat per 1 miljoen liter over de grens getankte liters 746.400,00 euro is. Ondanks het feit dat in België de diesel goedkoper is, tankt menig Nederlandse transporteur in België omdat over iedere getankte miljoen liter hij van de Belgische overheid 247.600,00 euro terugkrijgt. Omdat de diesel circa 8 cent duurder is in België betekent dit een verschil van 80.000 euro op 1 miljoen liter voor de transporteur. Maar vanwege de hoge teruggave aan accijns door België is dat altijd voor de transporteur nog een groot voordeel van 247.600,00 minus 80.000,00 euro van in totaal 176.660,00 euro per miljoen liter! Een transportbedrijf verrijdt heel veel miljoenen liters per jaar dus dat betekent heel veel geld. Er zijn verhalen bekend dat er ‘s nachts door goedkope mensen met de transportwagens wordt getankt in België opdat de gewone chauffeurs overdag meteen met de Belgische diesel kunnen wegrijden. Hoe bizar. Dit levert heel veel extra gereden kilometers op en dus een veel hogere CO2 uitstoot! Niet erg duurzaam dus en dat past nou net niet in het kabinetsbeleid. We hopen dat dát nou eens wordt gezien in Den Haag……………..

Reacties
De aanwezige leden van het Beneluxparlement stelden allemaal goede vragen waaruit bleek hoe zij op de hoogte waren van de problemen bij de grenzen van tankstations. Ook van de accijnsteruggave aan transporteurs door België. Daardoor kan het voordeel van transporteurs om over de grens te tanken alleen nog maar groter worden. Ook een Luxemburgs parlementslid was het daarmee eens en stelde dat dit zelfs voor Luxemburg een probleem was. Zij stelde voor daar gezamenlijk in op te trekken. Verder was er de suggestie dat dit wellicht Europese staatssteun was en daar zou naar gekeken moeten worden. De vragen waren inhoudelijk en geïnteresseerd. Er werden foto’s gemaakt en voor een goede lunch tussen alle parlementsleden in de lunchroom van de Senaat werd gezorgd. Later werd ons dank gezegd voor de presentatie en de nadere toelichting op dit toch moeilijke en politieke probleem van grensoverschrijdende gevolgen van belastingherzieningen.

Voor vragen over accijns en meer kunt u bellen met het BETA secretariaat (010 – 4 11 1 80) of mailen naar lisanne@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken