Bespaart u al energie?

Als ondernemer van een wasbedrijf stopt u dag in dag uit veel energie in het reinigen en schoonmaken van auto’s, vrachtwagens of andere mobiele voertuigen. Maar bespáárt u ook energie? Dat kan u tenslotte ook weer geld opleveren…

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In juli 2019 is deze regelgeving verandert. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht wil de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls. Het voorstel voor de toevoeging van de informatieplicht aan het Activiteitenbesluit is op 3 oktober 2018 door het Kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd.

Informatieplicht via RVO
De informatieplicht wordt bijgehouden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Sinds juli 2019 bent u als ondernemer verplicht aan de RVO te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u neemt. Gemeentes en Omgevingsdiensten kunnen deze rapportages opvragen en bij controles kijken of de juiste maatregelen zijn genomen. Het rapporteren gaat via het eLoket Informatieplicht energiebesparing van het RVO.

Actualisatie Erkende Maatregelenlijsten januari 2019

Het is als ondernemer goed om te weten welke maatregelen juist zijn om te nemen. Daarvoor zijn er in januari 2019 nieuwe, geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten (EML) gepubliceerd. Er zijn nieuwe maatregelen aan de lijst toegevoegd. U kunt dus direct aan de slag met het nemen van energiebesparende maatregelen om alles in orde te krijgen volgens de nieuwe regelingen. Alle  van de huidige erkende maatregelen blijven gelden. Bovendien hoeft u een eerder genomen maatregel niet direct te vervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst komt. Daar zorgen de opgenomen randvoorwaarden en de uitgangssituatie in de nieuwe EML voor. Voor die nieuwe erkende maatregel geldt pas het eerstvolgende natuurlijke moment, zoals afschrijving, verbouwing. Klik HIER (https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/03/Erkende%20Maatregelenlijst%20Tankstations%20en%20autowasinrichtingen.pdf) om de nieuwste EML in te zien.

Energie besparen is niet alleen verplicht, het biedt ook voordelen:

  • Energie besparen is de eerste stap naar een CO₂-neutrale energiehuishouding. Energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet met hernieuwbare bronnen opgewekt te worden.
  • U verdient de kosten voor energiebesparende maatregelen die onder de informatieplicht vallen binnen vijf jaar terug. Een lager energieverbruik betekent immers lagere energiekosten.
  • Energie besparen is een manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
  • Veel energiebesparende technieken zijn vernieuwend en bieden daardoor bijvoorbeeld bedieningsgemak en comfort.

BETA-partner: Het Meetbedrijf
Wilt u ook besparen op maandelijkse energiekosten, gebruik maken van een moderne (online) uitleesbare meten, zonder installatiekosten en met een professioneel monitoringsysteem ?

Profiteer als BETA-lid van alle voordelen van de energiemonitor van het Meetbedrijf, partner van BETA en ervaar dat duurzaam ondernemen geld oplevert. Klik HIER voor meer informatie.

Energiebesparing is duidelijk een speerpunt van de overheid en er zal actief naar worden gekeken bij bedrijven. Voorkom problemen en ga er nu al mee aan de slag. Voor vragen kunt u terecht bij het BETA-Wassen secretariaat, u kunt bellen via 010-411 1180 of mail naar steven@eendrachtbv.nl.

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken