Belangrijke wijzigingen in de brandverzekering van Aon

Onze partner Aon is gespecialiseerd in bedrijfsverzekeringen, afgestemd op de branche. Veel van onze leden hebben hun verzekeringen via Aon afgesloten. Verzekeraar MS Amlin heeft belangrijke wijzigingen aangekondigd voor 2021. Heeft u uw brandverzekering bij Aon afgesloten via de BrandCover Benzine pool? Dan zijn deze wijzigingen voor u van toepassing.

Verzekeringspakket voor exploitanten
De kosten voor de dekking van schades in onze branche zijn al meerdere jaren erg hoog. MS Amlin vindt de brandverzekering onder de BrandCover Benzine pool niet meer de best passende oplossing in de huidige situatie. Zij hebben een eigen verzekeringspakket ontwikkeld voor exploitanten van benzinestations. Dit pakket biedt, naast de brandverzekering, ook andere dekkingen die specifiek voor u als exploitant van een benzinestation van belang zijn. Aon onderzoekt in overleg met MS Amlin hoe zij de klanten met een brandverzekering via de BrandCover Benzine pool kunnen omzetten naar deze pakketverzekering. Daarbij wordt getoetst of de nieuwe verzekering een vergelijkbare dekking geeft voor de klant als de huidige brandverzekering.

Overgangsperiode van drie maanden
Een zorgvuldige omzetting kost tijd. Om die reden is Aon met MS Amlin een overgangsperiode overeengekomen. De huidige brandverzekering onder de BrandCover benzine pool wordt vanaf 1 januari 2021 met drie maanden verlengd. U bent tot en met 31 maart verzekerd. Daarna stopt de verzekering. De betrokken klanten zijn hierover per brief geïnformeerd. Uiteraard zal Aon deze klanten tijdig informeren over de omzetting naar het verzekeringspakket voor exploitanten en de gevolgen hiervan voor de premie.

Meer infomatie
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of over uw eigen verzekeringen? Neem dan contact op met de adviseurs van Aon via 088 – 810 81 03, of stuur een e-mail naar ondernemingen.team3@aon.nl.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken