Meld u nu aan voor een unieke Algemene Ledenvergadering!

De ALV (Algemene ledenvergadering) van BETA is dit jaar digitaal vanwege corona. We kunnen niet fysiek samenkomen, dus we doen het dit keer op een hele moderne manier. De vergadering zal op dinsdag 16 juni 2020 gehouden worden van 11.00 tot 12.00 uur. We zijn op het secretariaat druk bezig om het allemaal goed voor u digitaal te organiseren, opdat u vanuit uw eigen stoel zo makkelijk mogelijk mee kan doen. Wel is het belangrijk voor ons om te weten hoeveel mensen er ongeveer willen meedoen aan de digitale ALV en daarom hebben we uw hulp nodig.

Aanmelden
Mocht u mee willen doen, meldt u zich dan graag hieronder aan met uw e-mailadres. Iedereen die zich aangemeld heeft zullen wij een link sturen waarop u kunt klikken om ‘aanwezig te zijn’ bij de ALV. U ontvangt later de details van ons hierover. Het voordeel van een digitale vergadering is uiteraard dat wij de inhoud ook later nog beschikbaar maken voor de mensen die er niet ‘live’ bij kunnen zijn.

Ja, ik wil deelnemen aan de digitale Algemene Ledenvergadering van BETA op 16 juni 2020.

Naam tankstation (verplicht)

Uw naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Wat kunt u verwachten?
We zullen de tijd van vergaderen beperken tot ongeveer een uur. In dat uur staan we kort – een stuk beknopter dan u gewend bent – stil bij de formaliteiten. Daarna praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen in de markt. Wat heeft de olieprijs en de marge bijvoorbeeld gedaan tijdens de coronacrisis, en hoe lang zitten we nog aan de coronaregels vast? Welke maatregelen kunnen we nog verwachten als het gaat over de tabaksverkoop? Wat gaat er veranderen rondom de cao en opleidingen? We laten een aantal belangrijke thema’s de revue passeren zodat u na een uur digitaal ‘vergaderen’ weer volledig up-to-date bent.

Opvragen
Omdat we online niet de tijd hebben om het volledige programma af te draaien zoals u dat gewend bent, kunt u de formele stukken voor de ALV vooraf opvragen. Dit betreft de agenda, de notulen van de vorige ALV in 2019 en de financiële stukken (verslag 2019 en begroting 2021). Elk BETA-lid kan dit opvragen en krijgt dan deze stukken per e-mail persoonlijk toegestuurd. Over de wijze van goedkeuring van de stukken en décharge van het bestuur krijgt u later nog meer informatie. Alles gaat vanzelfsprekend overeenkomstig de statuten, huishoudelijk regelement en de wet. U kunt daarvoor mailen naar info@beta-tankstations.nl.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de digitale ALV, dan horen wij dat graag. Een handleiding wordt u uiteraard van te voren toe gemaild.

 

Agenda Digitale Algemene Ledenvergadering BETA dinsdag 16 juni 2020

11.00 uur           Welkomstwoord voorzitter Ewout Klok

11.05 uur            Start ALV: de BETA-formaliteiten 

Vaststelling notulen ALV 2019   (de notulen zijn op te vragen bij het secretariaat)

Financieel verslag 2019            (samenvatting is op te vragen bij het secretariaat)
– Kascommissie: verslag van controle 2019 en benoeming kascommissie 2020;
– Goedkeuring van het financiële beleid en decharge van het bestuur over 2019.

Af- en aantreden van bestuursleden
– Er zijn geen bestuursleden die dit jaar aftreden of moeten worden herbenoemd.

11.15                  BETA Update – de laatste ontwikkelingen
In een half uur wordt u bijgepraat op alle belangrijke thema’s: corona, tabak, cao en nog veel meer!

11.55                  Rondvraag: wat houdt ú bezig in coronatijd? 

12.00                 Sluiting van de vergadering

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken