Accijnsverhoging en aanschafsubsidie werkt niet, ondersteun rekeningrijden!

Op 21 december 2018 is het Ontwerp van Klimaatakkoord gepresenteerd. De gestelde ambities op het thema mobiliteit zijn groot, maar de voorgestelde maatregelen zijn weinig creatief en deels zelfs bewezen ineffectief. Accijnsverhogingen werken niet door weglekeffecten en aanschafsubsidies zijn onnodig en eerder al niet succesvol gebleken. Voor de snellaadinfrastructuur ligt er geen plan en het bestaande landelijke netwerk van tankstations wordt op geen enkele manier betrokken terwijl zij direct mee willen in de energietransitie en deze kunnen versnellen.

Accijnsverhogingen: weglekeffecten
Accijnsverhogingen op diesel en benzine gaan wellicht opnieuw onderdeel uitmaken van de plannen. Ze leiden slechts tot beperkte inkomsten voor de overheid terwijl de maatschappelijke schade groot is. De verhogingen zijn namelijk zeer eenvoudig te omzeilen door te tanken in onze buurlanden. In zowel België als Duitsland is de belasting op fossiele brandstof immers al jaren fors lager. Dat zal waarschijnlijk ook zo blijven, nu in Vlaanderen het rekeningrijden voor particulieren ingevoerd gaat worden. In plaats daarvan pleit BETA daarom al jaren voor een extra heffing op gereden kilometers of op het voertuig. Dit is veel effectiever, zonder de negatieve weglekgevolgen van accijnsverhoging. Na een langdurig overleg met vele partijen had BETA verwacht dat er een plan met meer ambitie zou komen voor de transitie naar nieuwe mobiliteit en dat er eindelijk gekozen zou worden voor rekeningrijden. 

Aanschafsubsidie: bewezen ineffectief en onnodig
Opnieuw maakt een aanschafsubsidie voor de eigenaar van een e-voertuig onderdeel uit van de plannen. Niet verwonderlijk hiervoor gekozen is, omdat consumentenorganisatie in tegenstelling tot de tankstationbranche wél aan tafel hebben gezeten. Dat een dergelijke constructie echter niet de meest effectieve is, blijkt uit de effecten van het eerdere stimuleren van hybride auto’s. Zodra de overheid stopte met het kunstmatig beïnvloeden van de markt, stortte deze in elkaar. In een exclusief interview met AutoWeek in augustus 2016 concludeerde destijds Staatssecretaris Wiebes: “We hebben er zes miljard euro in gestopt en er nul klimaateffect voor teruggekregen.” Ook volledig elektrische auto’s werden volgens de staatssecretaris overgesubsidieerd. De aankoopsubsidie voor particulieren, die de Tweede Kamer graag zou zien, deed Wiebes af als een absurd idee. Het kan toch niet zo zijn dat onze overheid voor een tweede keer dezelfde fout gaat maken?

Marktbeïnvloeding is op dit moment helemaal niet nodig om mensen te laten overstappen naar erijden. Cijfers laten zien dat het omslagpunt van de ‘total cost of ownership’ van een elektrische en een brandstofauto ligt in 2022. Dat heeft simpelweg te maken met het steeds grotere aanbod van evoertuigen door de grote autofabrikanten, waardoor de prijs daalt. De consument zal vanaf 2022 vanzelf al kiezen voor een e-auto, indien dit past bij zijn of haar wensen. Stimulering van de overheid op dit moment is dus helemaal niet nodig, en betreft enkel de hele korte termijn.

Stimuleer laadinfrastructuur: tankstations zijn de energiestations van de toekomst
De infrastructuur om al die auto’s op te laden, ontbreekt nog op dit moment. Het aanbod aan snelladers is onvoldoende en thuis of op werk laden zal voor lang niet elke e-rijder een mogelijkheid zijn, ook in de toekomst niet. Gebruik de beschikbare middelen dan ook om de ontwikkeling van die snellaad-infrastructuur te stimuleren. Met een landelijk netwerk van bemande locaties door het hele land zijn tankstations de perfecte knooppunten om de benodigde infrastructuur te verzorgen. Ten onrechte wordt de aanname gedaan dat tankstations enkel fossiele brandstof willen verkopen. Dit is absoluut niet het geval: het gaat er juist om zoveel mogelijk klanten zo optimaal mogelijk te bedienen. Tankstations bieden energie voor auto en bestuurder. Dat is op dit moment grotendeels fossiele brandstof, en wordt straks elektriciteit en waterstof. Wij zijn de energiestations van de toekomst. De ondernemers aangesloten bij BETA blijven deze behoefte graag invullen.

Dit bericht is door BETA in de laatste week van 2018 verstuurd aan alle Tweede Kamer-leden die het Klimaatakkoord in hun portefeuille hebben. Als u hier vragen over heeft of aanvullingen neem dan gerust contact met ons op via 010-411 11 80.

 Wim van Gorsel, vice-voorzitter en portefeuillehouder klimaat
Tim Schoenmakers, secretaris BETA

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken