Aanzeggen in de arbeidsovereenkomst?

De op 1 juli 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid heeft een hoop veranderingen met zich meegebracht. Op het BETA-secretariaat worden dagelijks vragen gesteld over hoe er in de praktijk met al deze veranderingen moet worden omgesprongen. De wet geeft niet over alles duidelijkheid, daarom moeten we ook kijken naar hoe men in de rechtspraak ermee omgaat. Ondertussen druppelen de eerste uitspraken over de Wet Werk en Zekerheid binnen en geeft de rechter al wat meer duidelijkheid over de aanzegplicht.

Aanzegplicht in het kort
Uiterlijk één maand voor het einde van het contract moet u de werknemer op de hoogte stellen van het al dan niet verlengen van het contract. Doet u dit niet of te laat, dan bent u schadeplichtig. Uw werknemer kan u verzoeken deze schade te voldoen. De hoogte van de schade is gelijk aan het bedrag aan loon over de periode dat de aanzegplicht is geschonden, met een maximum van het loon voor één maand.

Aanzeggen in de arbeidsovereenkomst
Wanneer je in een tijdelijke arbeidsovereenkomst opneemt dat je niet de intentie hebt om werknemer na de huidige overeenkomst een nieuwe overeenkomst aan te bieden, heb je volgens de rechter voldaan aan de vereisten van de aanzegplicht. Deze uiting van je intentie hoeft niet definitief te zijn. Het is toegestaan om je te bedenken en alsnog een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. Het is dus niet zo dat een aanzegging in de arbeidsovereenkomst betekent dat er definitief geen nieuw contact aangeboden mag worden.
Let op! Deze uitspraak is door één lagere rechter gedaan en daarmee nog niet alles bepalend. We zullen nog moeten afwachten of andere (hogere) rechters deze lijn zullen volgen. Uiteraard houden wij de rechtspraak scherp in de gaten.

Het voordeel van het opnemen van de aanzegging in de arbeidsovereenkomst is dat je niet het risico loopt om te vergeten de aanzegging op tijd te versturen. Je bent dus ook niet schadeplichtig. De keerzijde is dat een werknemer die je graag zou willen behouden op zoek kan gaan naar ander werk, aangezien hij het idee heeft geen nieuwe overeenkomst te krijgen. Daarnaast geef je geen positief signaal af naar een medewerker door bij het aangaan van de arbeidsrelatie aan te geven de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet te willen verlengen.

Bewijsplicht
De rechter heeft ook bepaald dat een werkgever moet kunnen bewijzen dat de werknemer zijn of haar aanzegging heeft ontvangen. Wanneer je dit niet kunt bewijzen, kan de medewerker ontkennen een aanzegging te hebben ontvangen en ben je alsnog schadeplichtig. Om dit te voorkomen adviseren wij om een werknemer altijd te laten tekenen voor ontvangst of om de aanzegging per aangetekende post te verzenden.

Heeft u vragen of kunnen wij u helpen bij het opstellen van de aanzegbrief of een arbeidsovereenkomst (al dan niet inclusief aanzegging)? Neem gerust contact op met het BETA-secretariaat op 010-411 11 80.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken