1e Kamer stemt in met nieuwe Omgevingswet

De laatste tijd kon iedereen wel ergens lezen over de onrust die is ontstaan over de wenselijkheid van de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari volgend jaar. Toch is deze wet ook voor u als burger maar tevens als ondernemer erg belangrijk. Het is heel belangrijk dat de invoering en het bijbehorende digitale stelsel (DSO) wel goed wordt aangepakt door de rijksoverheid. Het DSO biedt het digitale loket waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in, zoals men dat noemt, de ‘fysieke leefomgeving’. Erg belangrijk dus voor uw informatie en deelname aan het nieuwe stelsel voor de ruimtelijke ordening in uw omgeving. Dus belangrijk voor de toekomstplannen die u wellicht heeft voor uw eigen tankstation.

Door het kabinet-Rutte II wordt de Omgevingswet weleens “de grootste grondwetsherziening sinds 1848” genoemd. Deze Omgevingswet, waardoor het Rijk en lagere overheden al 10 jaar over wordt gesproken, moet tientallen wetten en honderden regelingen samenvoegen. De wet moet het ruimtelijke ordeningsbeleid vereenvoudigen en burgers of gemeenten meer invloed geven. Ondanks allerlei bezwaren en moties ging de Eerste Kamer dinsdagavond om en stemde voor de invoering van de Omgevingswet in 2021. Toch blijven er bij een aantal partijen en ook vele juristen in het hele land twijfel bestaan of alles goed zal gaan dan wel ten koste van burgers gaat die digitaal slecht geïnformeerd zijn. De in de wet vastgelegde decentralisatie en burgerparticipatie zal dan niet slagen. BETA ziet dit ook met zorg, mede omdat de gemeente de uitvoerende bevoegde partij zullen worden en er geen extra geld bij krijgt om dit megaproject uit te voeren. Dat voelt niet goed en voedt onze twijfel. Let u dus straks goed op hoe uw gemeenten dit oppakt en met u gaat communiceren. Burgerparticipatie betekent gewoon méér eigen verantwoordelijkheid en die moet u dus (pro-)actief zelf gaan claimen of nemen.

Helemaal zeker is de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2021 nog niet. Het BIT, de waakhond voor ICT-projecten van de overheid, moet zich in april nog uitspreken over de uitvoerbaarheid van de wet. Daarnaast heeft het kabinet toegezegd om een definitief invoeringsbesluit in de zomer nog aan het parlement voor te leggen. Nadat deze uiteindelijk is goedgekeurd zal de invoering in 2021 onafwendbaar zijn. We zullen zien hoe het proces verloopt en wat de gevolgen zullen zijn. Wees echter voorbereid….

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken