NOW-regeling: welke omzet opgeven?

Veel vragen die bij ons op het secretariaat gesteld worden gaan over Corona en de NOW. Lisanne: “Laatst werd ik door een manager van een grotere groep tankstation gevraagd hoe ze de omzet moesten opgeven? Per BV of werkmaatschappij dan wel op holding/concernniveau? Een heel terechte en belangrijke vraag. Het antwoord is te vinden op de overheidssite omtrent de NOW en geeft aan dat dat op holding/concernniveau is. Let u daar goed op en doe er uw voordeel mee door het in één keer goed te doen!”

Stel dat de werkgever onderdeel is van een concern. Wordt de omzetdaling dan berekend op niveau van het concern of een werkmaatschappij?
Als u onderdeel van een concern bent dan moet u de omzet van de groep of verbonden rechtspersonen tezamen opgeven om te bepalen of u in aanmerking komt voor de NOW. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode voor de omzetdaling kiezen.
Sommige ondernemingen zullen verschillende takken in afzonderlijke werkmaatschappijen hebben ondergebracht; anderen zullen dat niet gedaan hebben en hebben het in één werkmaatschappij. Dergelijke organisatorische keuzes zouden niet van invloed moeten zijn op de bepaling of men voor NOW in aanmerking komt. Daarom is gekozen voor een omzetbepaling op concernniveau. Op concernniveau komen juist de omzetdaling en de inzet van personeel bij elkaar. Dat is onder andere het geval bij personeelsb.v.’s, waarbij de werknemers in dienst zijn bij een andere entiteit dan de entiteiten waar de omzet wordt gegeneerd. Op concernniveau kunnen deze aan elkaar worden verbonden.
Ook is gekozen voor dit niveau vanwege de helderheid en de controleerbaarheid. Daarbij is met name van belang de grote rol die onderlinge verrekeningen kunnen hebben in de omzetbepaling per werkmaatschappij. Voor het jaarrekeningenrecht is namelijk de omzetbepaling op het concernniveau doorslaggevend.

Hoe moet ik een aanvraag doen als ik een concern of groep ben?
Als u onderdeel van een concern bent dan moet u de omzet van de groep of verbonden rechtspersonen tezamen opgeven om te bepalen of u in aanmerking komt voor de NOW. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode kiezen. U moet wel per loonheffingennummer een aanvraag doen. Zorg dus dat u binnen de groep of de verbonden rechtspersonen hier vooraf een goede keuze in maakt.

Meer lezen over de NOW-regeling en hoe u deze moet aanvragen? Lees dan HIER ons vorige artikel.

Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u mailen naar lisanne@eendrachtbv.nl of belt u met het secretariaat 010-4111180.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken