Zorg dat u op tijd bent: praat met uw gemeente over elektrisch rijden

Per toeval zie ik op Facebook een post van een de wethouders van de Gemeente Beesel verantwoordelijk voor duurzaamheid:

“De Gemeente is een pilot gestart met 8 andere Gemeentes in verband met duurzame mobiliteit. Doel: kennis vergaren en ophalen om zo eind 2020 vijftig tot honderd ( of zelfs meer) duurzame deelvoertuigen als leen/ huur auto in te zetten voor iedereen in Noord-Limburg.”

Ondanks het feit dat Ferd en ik altijd goed op de hoogte zijn over wat er speelt waren wij hierover niet geïnformeerd. Er is niemand van de ambtenaren die aan ons gedacht heeft als mobiliteitspartner. Het project in onze gemeente loopt al en wij hebben het nakijken. Wij willen graag mee veranderen. Staan overal voor open en hebben dit in het verleden meerdere malen aangegeven. Helaas werden we niet in de gelegenheid gesteld om iets te kunnen betekenen. Als U een rol wil spelen in de nieuwe mobiliteit (en dat willen we toch allemaal graag als tankstation eigenaar) is het raadzaam om bij uw Gemeente na te te gaan of er al soortgelijke initiatieven worden ontplooid. Als u in een vroeg stadium hierbij betrokken bent kunt u wellicht wél iets betekenen hierin. Via onze bedrijvencontact functionaris zijn we nu eindelijk “in beeld” bij de Gemeente als mobiliteitspartner. Zij heeft mij beloofd om ons op de hoogte te houden met alles dat betrekking heeft tot de nieuwe mobiliteit. In het voorjaar komt de conceptvisie duurzaamheid uit waarvan mobiliteit een onderdeel is. Ik raad alle collega’s aan om snel actie te ondernemen. De overheid is bezig met het “uitventen” van een groen imago. Informeer bij uw Gemeente wat de stand van zaken is met betrekking tot de energietransitie en probeer hierop in te haken. Wellicht kunt u gebruik maken van subsidies om een laadpaal op uw station te plaatsen. Wij moeten de Gemeentes ervan overtuigen dat wij de energie locaties van de toekomst zijn. Geef aan dat ook u mee wil veranderen. Wij zijn er niet alleen maar om fossiele brandstoffen te verkopen. Wij willen zoveel mogelijk klanten zo optimaal mogelijk blijven bedienen. Geef dus aan dat u graag betrokken wil blijven bij de energietransitie. Zorg er in elk geval voor dat u als mobiliteitspartner in beeld blijft bij de overheid. Het secretariaat kan u hierbij helpen. Geef door wat er in uw regio gaande is zodat we als Beta hierop kunnen inhaken: “MOVE ON!”

Met vriendelijke groet,
Paulien Geerlings

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken