WOZ-waarde van uw tankstation veel te hoog?

LisanneBinnenkort vallen de aanslagen voor de WOZ-waarde voor uw tankstation(s) weer bij u op de mat. Die waarde wordt elk jaar weer berekend en vastgesteld. Er zijn nu berichten dat de WOZ-waarden van 80 % van de tankstations zeker te hoog is, gezien de snel veranderende marktomstandigheden waar we mee te maken hebben. Is uw WOZ-waarde volgens u ook aantoonbaar te hoog? En heeft u daar goede argumenten voor? Wij horen dat dan graag! We kunnen dan direct voor u als BETA-lid kijken wat eraan te doen is, zoals wij dat al jaren (met succes) doen.

BETA is uiteraard voorstander van een WOZ-waarde die reëel en redelijk is en met alle factoren rekening houdt. Sinds jaren is er daarom een branchespecifieke taxatiemethode waarmee de WOZ-waarde van uw tankstation wordt berekend. Dit betreft de locatiewaarde met de daarop behorende voorzieningen. Over deze waarde wordt vervolgens een tarief berekend dat door de gemeenten zelf afzonderlijk wordt vastgesteld. Dat totale bedrag krijgt u als tankstationondernemer uiteindelijk als heffing opgelegd. Daar kunt u dan natuurlijk bezwaar tegen maken als u het er niet mee eens bent.

Lisanne Henneveld is voor BETA al meer dan 15 jaar betrokken bij het jaarlijkse taxatieoverleg met de branchepartijen en de VNG. Lisanne: “Gelukkig hebben we tegenwoordig een taxatiemethode voor de branche die de vroegere willekeur van gemeenten voorkomt en toetsbaar is. Dat wil niet zeggen dat de methode alles dekt en dus is er altijd een taxateur nodig die kijkt of er bijzondere omstandigheden bij elke afzonderlijke locatie zijn. De laatste jaren lijkt het aantal bezwaren sterk afgenomen, maar omdat er momenteel zoveel gebeurt in de tankstationmarkt kan ik me voorstellen dat het dit jaar anders zal zijn. Mailt u mij daarom vooral op beta.henneveld@sde-bv.nl of belt u met het secretariaat op 010 -4 11 11 80.”

 

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken