WOZ-waarde naar beneden bijgesteld: de aanhouder wint!

Je bent het grondig oneens met de gemeente omdat zij de REN-methodiek niet hanteren terwijl die door andere gemeenten wél gebruikt wordt om de WOZ-waarde van een tankstation te bepalen. Maar je beroep bij de Rechtbank wordt uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard omdat je een uittreksel van de KvK niet tijdig hebt ingestuurd. Dat overkwam een BETA-lid. Dat voelde niet goed. Hij kreeg van een adviseur het advies om door te gaan met procederen tot de Hoge Raad. Koppigheid of het gevoel gewoon gelijk te hebben kan dan de doorslag geven om door te gaan en met succes!

Verzet
De BETA-ondernemer heeft tegen de uitspraak van (niet ontvankelijkheid) van de Rechtbank ‘verzet in cassatie’ ingesteld. Hij had niet tijdig gereageerd op een verzoek om een uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit zou blijken dat hij bevoegd was om beroep in te stellen namens zijn eenmanszaak. Uiteindelijk oordeelde de Hoge Raad dat dat in casu geen grond kon zijn voor het niet ontvankelijk verklaren van het beroep van de rechtbank.

Onjuiste rechtsmiddel verwijzing
De Rechtbank had tevens gesteld: “Tegen deze uitspraak staat géén rechtsmiddel open”. Maar de BETA-ondernemer kon niet weten dat deze mededeling onjuist was en cassatie tegen die Rechtbankuitspraak mogelijk was. Daarom achtte de Hoge Raad het beroep in cassatie (bij de HR) wel degelijk ontvankelijk en oordeelde dat de uitspraak van de Rechtbank niet in stand kan blijven. De ondernemer kreeg uiteindelijk dus gelijk!

Dat komt niet vaak voor en duurt vaak ook lang maar het bleek in dit geval heel goed uit te pakken. De rechtbank moet nu opnieuw oordelen over de inhoud van de zaak. Ook dat zal nog wel even gaan duren maar belangrijk is dat alles weer open ligt. De rechter moet het onderzoek voortzetten in de stand waarin het zich bevond.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken