Wanneer moet ik energiebesparende maatregelen nemen?

Deze vraag zal elke tankstation ondernemer zich stellen als hij er door het bevoegd gezag gevraagd wordt wat hij/zij doet aan energiebesparing. Of u wilt zelf actief aan energiebesparing doen in verband met uw bedrijfsvoering c.q. imago. Omdat er nog onduidelijkheden bestaan over dit onderwerp nog even het volgende.

Energiebesparende …

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken