Voortgangsrapportage nalevings- en handhavingscijfers NVWA rookwaren

De staatssecretaris van VWS ziet in zijn cijfers terug dat we als sector veel aandacht hebben besteed aan de naleving van de leeftijdsgrens. “Bij tankstations, ketensupermarkten en tabaksspeciaalzaken die behoren tot een keten, zijn de minste maatregelen opgelegd. De afgelopen jaren is in deze sectoren veel aandacht besteed aan de naleving van de leeftijdsgrens. Het is mooi om te zien dat dit goede resultaten oplevert”, aldus de staatssecretaris. Goed nieuws volgens BETA maar geen reden om nu stil te gaan zitten. Leeftijdshandhaving behoeft continu aandacht van ons ons als branchevereniging, werkgevers en werknemers. Daarom zal BETA samen met de markt verder doorpakken op het gebeid van handhaving.
————————————————————————————————————————————————————-
Zie hier de passage uit de brief aan de Tweede Kamer:

Leeftijdsgrens
Sinds 1 januari 2014 geldt er een leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van tabak. In 2017 is deze leeftijdsgrens ook van toepassing geworden op e-sigaretten (met en zonder nicotine) en op kruidenrookproducten. Deze maatregel beoogt te voorkomen dat jongeren gaan roken of dampen. Roken is een ernstige verslaving met grote schade voor de gezondheid. Met name jongeren lopen een groot risico om verslaafd te raken. Ondernemers zijn verantwoordelijk om de leeftijdsgrens goed na te leven. Ik ondersteun ze hierbij met informatie en materialen zoals die voor de NIX 18 campagne zijn ontwikkeld.
Handhavingscijfers
In de bijlage is de factsheet van de NVWA over de handhaving van de leeftijdsgrens meegestuurd. De controle op de leeftijdsgrens vindt risicogericht plaats en wordt uitgevoerd door NVWA toezichthouders. In 2017 zijn er 3.829 risicogerichte controles uitgevoerd. Hierbij is 682 keer waargenomen dat een minderjarige persoon, tabak/e-sigaretten probeerde te kopen. Van deze groep is bij 108 gevallen een boete opgelegd omdat de leeftijd niet op een correcte wijze is vastgesteld.

Onderstaande tabel brengt in beeld hoeveel inspecties in welke branche hebben plaatsgevonden en hoeveel maatregelen zijn opgelegd.

Uit de cijfers blijkt dat in 16% van de risicogerichte inspecties een overtreding van de wet wordt geconstateerd. De meeste maatregelen zijn net als in 2016 opgelegd in de horeca (met name cafetaria en automaten), gevolgd door kleine levensmiddelenzaken (in bijna alle gevallen buurt- en avondwinkels) en tabakspeciaalzaken die niet aangesloten zijn bij grotere ketens of formules. Bij tankstations, ketensupermarkten en tabakspeciaalzaken die behoren tot een keten, zijn de minste maatregelen opgelegd. De afgelopen jaren is in deze sectoren veel aandacht besteed aan de naleving van de leeftijdsgrens. Het is mooi om te zien dat dit goede resultaten oplevert. De NVWA heeft mij laten weten dat ze het risicogerichte toezicht zal voortzetten en daarbij extra aandacht zal hebben voor cafetaria, buurt- en avondwinkels en zelfstandige tabakspeciaalzaken.
De three strikes out maatregel waarbij de verkoop tijdelijk wordt stilgelegd, is in 2017 twee keer opgelegd, in beide gevallen bij tabakspeciaalzaken.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken