Verplichte biobrandstoffeninformatie aan consument

bio brandstofIn Europa houdt men zich steeds meer bezig met hernieuwbare energie. Dat leidt weer tot Europese richtlijnen die ook u als tankstationondernemer raken. Biobrandstoffen in benzine en diesel zijn hernieuwbare brandstoffen uit grondstoffen of afvalstoffen van biologsche oorsprong en dus betreffen die Europese regels ook onze branche. Mede in verband met de tot 2020 geleidelijke toename van biobrandstoffen in benzine en diesel.

Het ministerie van I&M moet zorgen dat de Europese verplichtingen in de Nederlandse wet komen. Daarom is het ministerie met de branche in overleg hoe dit het beste gedaan kan worden. BETA neemt ook deel aan dit overleg met het ministerie en Lisanne Henneveld had daarom afgelopen woensdag overleg met alle betrokken branchepartijen en het ministerie van I&M.

Verplichtingen
Een van de verplichtingen per 1 juli a.s. is om bedrijfswebsites een tekst over biobrandstoffen te hebben en daarmee te voldoen aan het op 1 juli 2016 ingaande Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Het gaat daarbij om:

  • het informeren van de consument over de aanwezigheid van ethanol/biodiesel,
  • het gehalte hiervan al dan niet boven 5% in benzine of 7% in diesel en
  • de risico’s bij gebruik van de diverse brandstofmengsels.

Concepttekst
Er wordt nu gewerkt door de branche aan een concepttekst die gebruikt kan gaan worden door u op uw bedrijfswebsite en de noodzakelijke en relevante informatie bevat die door u aan de consument gegeven zal moeten worden. U hoort daarover binnenkort meer. Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u met Lisanne contact opnemen via beta.henneveld@sde-bv.nl of via het secretariaat (010-4111180).

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken