Uiteindelijk toch geen verkoop van bier en wijn in de tankstationshop!

ewout-klok1-336x227BETA heeft de afgelopen jaren geld en tijd vrijgemaakt om te proberen voor de tankstationondernemers de verkoop van bier en wijn, die sinds 2000 verboden is, terug in de shop te krijgen. Ondernemer Ewout Klok werd in 2012 beboet wegens het (opzettelijk) verkopen van bier in de shop en moest 900 euro betalen. Daarop werd bezwaar gemaakt, beroep aangetekend en uiteindelijk hoger beroep bij de Raad van State ingediend. Na drie keer uitstel heeft de Raad vandaag toch uitspraak gedaan. Het leek een moeilijke beslissing en er bestond goede hoop op een gunstige afloop.

Lisanne Henneveld: “Sinds gisteren stond de telefoon van Ewout Klok en van het BETA-secretariaat roodgloeiend. De media waren zeer geïnteresseerd in de uitslag van dit belangrijke proces voor de branche. Vanochtend om 10.15 uur stond die uitspraak op de website van de Raad van State. Deze was teleurstellend: het hoger beroep was gegrond omdat de minister het besluit op ons bezwaar inderdaad ontoereikend had gemotiveerd, maar vervolgens deed de Raad van State dat zelf en concludeerde dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand bleven. Dat betekent concreet dat het verbod blijft bestaan en Ewout Klok de boete van 900 euro gewoon moet betalen.”

BETA accepteert een algeheel verbod op de verkoop van alcohol voor tankstations nog steeds niet. Zij overlegt momenteel met haar advocaten over mogelijke vervolgstappen.Daarnaast meent BETA dat naarmate het onderscheid tussen supermarkten, winkels en tankstations en andere gelegenheden waar brandstof kan worden verkregen steeds verder verdwijnt, het alcoholverbod onhoudbaar zal worden.

Lisanne vervolgt: “Indien er verdere juridische stappen worden ondernomen zal BETA naar het Europese Hof in Straatsburg moeten gaan. Dat kan jaren duren. Ondertussen blijven we lobbyen maar het politieke klimaat lijkt daar op dit moment niet rijp voor. Er is steeds meer sprake van betutteling en regulering. Het Nederlandse overheidsbeleid raakt de tankstationondernemers op allerlei manieren. De vele accijns- en BTW-verhogingen de afgelopen jaren hebben gezorgd  voor een extreme prijsconcurrentie en daardoor teruglopende brandstofmarges. Het belang van de shop is daardoor nog groter geworden. Door het oneerlijke alcoholverbod te handhaven wordt ondernemers nu ook nog eens een mogelijkheid onthouden die shop optimaal te exploiteren.”

Klik hier voor een verslag en een reactie van BETA op NPO Radio 1
Klik hier voor een verslag en een reactie van BETA op op BNR
Klik hier voor een video op NU.nl (Zie.nl)
Klik hier voor een verslag en reactie van Ewout Klok op RTV Drenthe

Kort de inhoud van de uitspraak:

  • In de uitspraak kent de Raad van State een zeer ruime beoordelingsvrijheid toe aan de wetgever. De uitspraak lijkt te impliceren dat de wetgever als het onderwerp alcohol betreft, wetgeving mag maken op basis van aannames; onderzoek naar de noodzaak is niet eens nodig. BETA acht dit van het begin van het proces vreemd en onacceptabel voor een dergelijk verstrekkend verbod. Ook is het verbod nooit geëvalueerd.
  • De Raad van State neemt de visie van de wetgever dat supermarkten en benzinestations ‘nog steeds wezenlijk verschillend zijn’ over. BETA ziet echter in de praktijk een duidelijke tendens dat het verschil tussen een tankstation met shop en een supermarkt met pomp ervoor in veel gevallen niet zichtbaar is. Daarnaast is het een noodzaak voor tankstationhouders om een goede shop te hebben met verkoop van bier en wijn om extra inkomsten te genereren vanwege de accijnsverhogingen. De Raad van State onderzoekt daarom ook niet de visie van de wetgever dat de diensten van tankstations een ‘onlosmakelijk, functioneel verband met het verkeer’ hebben, terwijl dit verband ook steeds meer aan het verdwijnen is. Bij het pompgedeelte kan men tanken zonder de shop in te gaan en bij de shop kan men een broodje kopen zonder te tanken.
  • De wetgever heeft het verminderen van het aantal verkooppunten voor alcohol naar het oordeel van de Raad in redelijkheid een geschikt middel kunnen achten om de verkeersveiligheid, volksgezondheid en openbare orde en veiligheid te bevorderen. Volgens de Raad van State is de wetgever ook niet verplicht tot een ‘alles of niets keuze’ tussen de bedrijven die wel en die geen alcohol mogen verkopen. Maar tegelijkertijd mag zij wèl een alles of niets keuze maken tussen de tankstations onderling, die vaak ook heel erg verschillen. Dat laatste vindt BETA vreemd.
  • Bij de vraag of het verbod evenredig is heeft de Raad van State volgens BETA en de advocaten de verkeerde maatstaf gebruikt. De Raad van State had moeten kijken naar de omzetdaling van de shop/restaurant, en had de omzetdaling op de benzineopbrengsten buiten beschouwing moeten laten.De volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201307908/1 is te lezen op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl).

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken