Tankstations schoon!

Staatssecretaris Van Veldhoven van I&W zet de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes per 2021 in gang. ‘Maar als een andere aanpak sneller hetzelfde resultaat boekt, is statiegeld niet nodig,’ zegt de staatssecretaris. De staatssecretaris heeft in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het bedrijfsleven besloten om de komende jaren een tweesporenbeleid te voeren. Er is overeenstemming bereikt over een recyclingdoelstelling van 70 tot 90 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval en 90 procent hergebruik van kleine (pet)flessen. Pas als de afgesproken doelen in het najaar van 2020 niet gehaald zijn, zal per 1 januari 2021 statiegeld worden ingevoerd op plastic flesjes.

Gemeenten
Het samenwerkingsverbond van gemeenten “de Statiegeldalliantie” heeft eerder aan de Tweede Kamer gevraagd om in 2018 statiegeld op alle plastic flessen én blikjes in te voeren. Het aantal aangesloten gemeenten is meer dan verdubbeld binnen één maand tijd, tot bijna 200. Dagelijks komen er meerdere aanmeldingen van gemeenten bij. Logisch want gemeenten kost het heel veel geld om zwerfvuil op te halen. Vermindering van zwerfvuil bespaart voor hen.

Wetgeving
Uit onderzoek zou gebleken zijn dat statiegeld als prikkel om plastic flessen in te leveren wel een effectief middel is om zwerfafval te beperken. Maar de Staatssecretaris wil deze maatregel alleen invoeren als de beoogde recyclingdoelen in 2020 niet zijn gehaald. Het zou dan gaan om 10 tot 15 cent statiegeld voor plastic flessen tot 1 liter, nog niet om blikjes. De voorbereiding van mogelijk noodzakelijke wetgeving is al gestart. BETA is ook uitgenodigd om daarover mee te denken en voor de belangen van de tankstationondernemers op te komen. Van Veldhoven blijft daarnaast hameren op een brede aanpak van al het afval. Nog dit jaar verschijnt hiervoor de Landelijke Aanpak Zwerfafval. ‘Het betrekken van de burger bij het schoonhouden van berm, plantsoen en park zal daarbij een speerpunt zijn.’ De staatssecretaris trekt ook hierin samen op met producenten en gemeenten. ‘Gemeenten voeren een actief beleid ter vermindering van zwerfafval en hebben aangegeven dit ook onverminderd voort te zetten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door handhavingsacties, toegesneden opruimacties en het plaatsen van toegankelijke afvalbakken in gebieden die gevoelig zijn voor zwerfafval,’ aldus Van Veldhoven.

Initiatief
BETA is niet voor wetgeving voor zwerfafval voor tankstations. Daarom had Lisanne Henneveld vorige week een overleg met de Stichting Retourverpakkig NL, NederlandSchoon en de VNPI. Daarbij werden een aantal zeer concrete zaken besproken. In augustus start een nieuw overleg met de rest van de branche. Nederland Schoon is inmiddels een initiatief gestart om het bovenstaande te voorkomen middels het inzamelen van PET-flesjes via onder meer het plaatsen van extra afvalbakken en het schoonhouden van een klein gebied rondom verkooppunten. Partijen als fastfood, supermarkten, vastgoedbeheerders (winkelcentra), groothandel voedsel alsmede de drankproducten hebben zich achter dit initiatief geschaard met als insteek per 1 september as te starten in een 4-tal regionale target locaties (Rotterdam-Kralingen, Veghel, Heerenveen en Zaandam).

Middels de in de vier pilotregio’s opgedane ervaringen zal het in heel Nederland uitgerold gaan worden om zodoende de door de STAS gestelde doelen eind 2020 te kunnen behalen. In concreto zal dit voor de betreffende tanklocatie inhouden dat er op de locaties door Nederland Schoon 1 dan wel meerdere afvalbakken zullen worden geplaatst ten behoeve van de inzameling van kleine PET-flessen alsmede het verzoek om het terrein van uw locatie schoon te houden en een klein gebied er omheen. Via Nederland Schoon zal later de locatie door een door hen aangestelde regionale manager benaderd worden. BETA benadert de eigen ondernemers zelf.

Mocht u over het bovenstaande nog opmerkingen of aanvullingen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Lisanne Henneveld

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken