Schade veroorzaakt in wasstraat?

Hoe te handelen wanneer u wordt aangesproken voor schade die veroorzaakt zou zijn door uw wasstraat. Dat was de kern van de vraag van een ondernemer die ik deze week heb geadviseerd.

Elke ondernemer met een wasstraat weet het: soms ontstaat er schade. Vaak doordat de klant zelf iets niet goed doet (loszittende spiegels bijvoorbeeld), maar soms ook door andere oorzaken. Het komt voor, en af en toe meldt zich dus ook iemand met een klacht. Erg vervelend, ook voor uw lokale reputatie, dus dat wilt het liefst snel oplossen. Hoe zit dat eigenlijk juridisch?

Wie stelt bewijst
Wat als u nu wel aangesproken wordt? Het is ten eerste van belang om te weten dat de klant zelf moet bewijzen dat er schade is, en dat het aan de wasstraatondernemer is om dit te vergoeden. Daar hoort dus bij dat hij aantoont de schade niet door zijn eigen schuld is veroorzaakt (bijvoorbeeld als de instructies niet zijn opgevolgd) en dat de schade nog niet aanwezig was vóór het inrijden van de carwash. De klant moet ook kunnen bewijzen dat de schade is veroorzaakt door bijvoorbeeld een fout van een medewerker of door een technisch mankement van de carwash.
Meldplicht
De klant is in ieder geval verplicht de schade zo snel mogelijk na het ontdekken aan u te melden. Hoe langer het duurt voordat de schade gemeld wordt nadat de klant met zijn auto de wasstraat is geweest, hoe lastiger het voor de klant wordt om te bewijzen dat de schade ook daadwerkelijk in de wasstraat opgetreden.

Juiste voorzorgsmaatregelen
Om discussie achteraf te voorkomen is het van belang dat u vooraf de juiste voorzorgsmaatregelen treft. Veel wasstraten maken bijvoorbeeld gebruik van camera’s die de in en uitrijdende auto’s registreren. Aan de hand van de videobeelden kunt u soms samen met de klant vaststellen of de schade wel of niet aanwezig was ten tijde van het inrijden van de wasstraat. Scheelt weer discussie en vooral onnodige tijd voor u als ondernemer!
Verzekering
Zeer waarschijnlijk bent u ook verzekerd voor schades die ontstaan in de wasstraat. Uw verzekering kan niks voor u betekenen als er geen aansprakelijkstelling ligt. Als uw klant u aansprakelijk stelt, kunt u contact opnemen met de verzekeraar. Zij zullen dan het proces van u overnemen. Als u besluit het zelf op te lossen, bijvoorbeeld via een bevriend schadeherstelbedrijf, realiseert u zich dan dat de verzekeraar niets meer voor kan doen.

Gebruik van wasstraat op eigen risico
Veel gehoord is dat er verwezen wordt naar een bordje waarop staat dat ‘gebruik van de wasstraat op eigen risico’ is. Een bordje met deze of soortgelijke strekking is voor u als ondernemer niet voldoende om een eventuele schade van de hand te wijzen en heeft in dit opzicht geen enkele juridische waarde.
Wat daarentegen wel verstandig is om bijvoorbeeld op een bord voor het inrijden van de carwash onder andere duidelijk te omschrijven voor welk type auto’s de wasstraat geschikt is en daarbij duidelijk te verwijzen naar de algemene voorwaarden. Als u lid bent van BETA Wassen kunt u deze algemene voorwaarden opvragen bij het BETA Wassen-secretariaat via 010 – 240 06 06.

Het belangrijkst is dan ook dat u vooraf dusdanige maatregelen neemt dat u altijd aan de hand van bewijsmiddelen kunt aantonen dat de schade aan de auto of al aanwezig was of op geen enkele wijze door de wasstraat heeft kunnen ontstaan.

BETA adviseert
Blijft er discussie ontstaan over de vraag wie aansprakelijk is voor de schade aangezien er bijvoorbeeld geen duidelijk bewijsmateriaal voorhanden is? Schroom niet en neem contact op met Chris Marskamp of een van de andere juristen van BETA op telefoonnummer: 010 – 411 1180 zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen komen.

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken